Praca operacyjna prowadzona przez Wydziały operacyjno-rozpoznawcze Policji, Centralnego Biura Śledczego i innych "służb specjalnych".
Omówienie podstawowych zasad, form i metod. 

Data dodania: 2012-11-20

Wyświetleń: 1620

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Możliwości sprawdzania i wykorzystania informacji uzyskiwanych od informatorów (osobowych źródeł informacji) oraz wywiad jawny i niejawny.

Podobnie jak w postępowaniu przygotowawczym, niezależnie od etapu jego prowadzenia, tak i w ramach pracy operacyjnej wszelkie uzyskiwane od osobowych źródeł informacji okoliczności należy skrupulatnie weryfikować.

Sprawdzanie informacji:

- porównanie z wcześniej uzyskiwanymi informacjami,

- potwierdzenie i weryfikacja u innych osobowych źródeł informacji,

- dokonanie sprawdzenia w materiałach archiwalnych, zbiorach ewidencyjnych,

- wykorzystanie ewidencji zewnętrznych (bazy danych, PESEL, KRS, itp.),

- porównanie z materiałami procesowymi,

- penetracja terenu, obserwacja, zasadzka,

- przeszukanie, rozmowa,

- wywiad lub przesłuchanie świadka,

- współpraca z innymi organami państwowymi,

- zarządzenie badań i ekspertyz, eksperyment.

Sposoby przetworzenia informacji niejawnych na możliwe do wykorzystania w postępowaniu karnym (procesowym):

wykorzystanie organów kontroli, wykorzystanie służb Policji lub innych służb posiadających podobne uprawnienia, informacja ze źródeł anonimowych, pies tropiący, zaniechanie czynności wobec jednego ze sprawców lub osoby związanej ze sprawą, stworzenie warunków umożliwiających uzyskanie informacji w sposób jawny.

Ważną i nieocenioną w pracy operacyjnej jest jakże banalna, z pozoru, metoda zwana wywiadem. Wywiad może być, w zależności od potrzeb i sytuacji operacyjnej, prowadzony jawnie lub niejawnie.

Zasady prowadzenia wywiadu:

zasada planowości, zaufanie źródeł,

legendowanie pytań,

neurolingwistyczne programowanie i właściwy sposób słuchania.

Lit. (wybór):

Ustawa o Policji,

Ustawa o ochronie informacji niejawnych,

Zarządzenie nr 039/96 KGP (nieobowiązujące),

Zarządzenie nr 40pf/96 KGP (nieobowiązujące).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena