Mało chyba kto wie, że Policja i inne służby, zgodnie z aktami prawa, z którymi z resztą nie mamy możliwości się zapoznać, mają prawo i wykonują wobec obywateli szereg różnych niejawnych działań. Reasumując, filmy z Jamesem B. nie są jedynie fikcją.

Data dodania: 2012-11-14

Wyświetleń: 14482

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

METODY PRACY OPERACYJNEJ

Podstawowe definicje zgodnie z Ustawą o Policji i między innymi Zarządzeniami KGP

WYWIAD – zbieranie informacji poprzez prowadzenie planowo ukierunkowanych rozmów w sposób oficjalny lub nieoficjalny.

ZASADZKA – ukryte rozmieszczenie sił i środków w miejscu, do którego mogą przybyć lub przez nie przechodzić osoby podejrzane lub mające z nimi związek albo osoby poszukiwane w celu ich zatrzymania lub w celu odzyskania przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub mających związek z przestępstwem.

PUŁAPKA – specjalnie skonstruowane urządzenie lub środek do oznaczania w celach wykrywczych osób, rzeczy, utrwalania cech identyfikacyjnych albo ujęcia osoby.


ZAKUP KONTROLOWANY – działania bezpośrednio zmierzające i kończące się nabyciem lub przejęciem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub ulegających przepadkowi albo których posiadanie, wytwarzanie, przewożenie lub obrót nimi są zabronione w sposób niejawny, a także przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej.

WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH – tajne wykorzystywanie urządzeń ujawniających, przechwytujących lub rejestrujących rozmowy lub inne informacje zawarte w sygnałach, znakach lub obrazach, celem zapoznania się z ich treścią.

PRZESYŁKA NIEJAWNIE NADZOROWANA – niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

OBSERWACJA – tajne śledzenie osób, rzeczy, sytuacji, w celu dokonania planowych i systematycznych ustaleń.

PENETRACJA TERENU – planowe i systematyczne sprawdzenie określonych miejsc w celu odnalezienia osób, zwłok, przedmiotów, śladów, itp.

WYKORZYSTANIE ZBIORÓW EWIDENCJI KRYMINALNEJ I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH – uzyskiwanie informacji poprzez analizę danych zawartych w zbiorach archiwalnych i ewidencjach.

EKSPERYMENT OPERACYJNY – przeprowadzenie w ściśle określonych warunkach doświadczenia lub odtworzenie zdarzeń bądź ich fragmentów, w celu sprawdzenia i weryfikacji posiadanej wiedzy operacyjnej lub jej uzupełnienia.

ANALIZA – wyodrębnienie części, cech lub składników badanego zjawiska lub przedmiotu, w celu zbadania zachodzących między nimi związków.

KONTROLA KORESPONDENCJI – tajne otwieranie zamkniętych przesyłek \ pism oraz uzyskiwanie informacji przekazywanych za pomoc urządzeń telekomunikacyjnych, w celu zapoznania się z ich treścią.

DZIAŁANIA MASKUJĄCE – wykorzystanie dokumentów uniemożliwiających identyfikację funkcjonariusza.

KORZYSTANIE Z OSÓB NIEBĘDĄCYCH FUNKCJONARIUSZAMI – osobowe źródła informacji.

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH – organizowane w sposób tajny obiekty służące do realizacji pracy operacyjnej.

KOMBINACJA OPERACYJNA – planowe działania wykorzystujące kilka metod pracy operacyjnej.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI KONTROLI – wykorzystanie funkcjonariuszy i pracowników różnego rodzaju organów kontroli do zalegendowanego i niejawnego pozyskania informacji.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena