Artykuły

post

Ochrona Dłużnika w Polsce

Telefon ... Odebrać? A może to znowu ten straszny windykator... A może to już komornik z tytułem wykonawczym... Boję się... Ci z banku przynajmniej nie krzyczeli ... zazwyczaj.

post

Upadłość konsumencka a co to takiego?

Od kilku miesięcy media wciąż dostarczają sprzecznych częstokrośc informacji na teamt nowej instytucji - upadłości konsumenckiej. Ale co to takiego ta upadłość konsumencka, zachodzą w głowę dłużnicy od Odry po Bug?

post

ANTYEGZEKUCJAANTYEGZEKUCJA

Pomoc w egzekucji
komorniczej z nieruchomości

Na każdym etapie
postępowania egzekucyjnego

POGOTOWIE
PRZECIWEGZEKUCYJNE

FIRMY- OSOBY PRYWATNE

- SKARGI:

* na czynność komornika

* na opis i oszacowanie
nieruchomości

- POWÓDZTWA
PRZECIWEGZEKUCYJNE

- MEDIACJE

- RESTRUKTURYZACJE


- UGODY


- ANTYWINDYKACJA

- CESJE WIERZYTELNOŚCI

- PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ

post

Konsumencka upadłość

Czasami w wyniku niezależnych od nas zdarzeń, nie jesteśmy w tanie spłacić wcześniej zaciągniętego kredytu. Jedynym rozwiązanie w takiej sytuacji jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej,jednak należy spełnić określone warunki.