Profil Użytkownika

Kilka słów o mnie

Zawsze robię nie to co wszyscy.

Moje zainteresowania

Inżynieria finansowa, ekologiczne budownictwo autonomiczne, biznesowe grupy twórcze, sieci rozproszone paneuropejskie. Nowe wyzwania.

Pokaż więcej
Perwersje jądrowe

Perwersje jądrowe

Czy energetyka jądrowa jest opłacalnym i racjonalnym rozwiązaniem problemów energetycznych Polski czy wyjątkowo przewrotną megamanipulacją? Co można zaproponować zamiast lub równolegle, aby zapewnić tanią i czystą energię? Czemu większość informacji jest zupełnie nieznana nie tylko społeczeństwu ale i części elit politycznych?