Artykuły

post

wybieramy źródło dochodu

Dochód - jest to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł. Znalezienie odpowiedniego źródła dochodu jest kluczem do osiągnięcie bogactwa i zadowolenia. Ideałem jest gdy praca przynosi nam pełną satysfakcję.

post

Wybór formy zatrudnienia

Obecnie chcący zmienić pracę powinni  stawać  się  coraz bardziej elastyczni. Łatwość  szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków  w życiu gospodarczym zapewne może rozstrzygać o naszej sytuacji zawodowej.

post

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę może być spowodowane różnymi czynnikami takimi jak: problemy finansowe przedsiębiorstwa, zmiany strukturalne wewnątrz firmy, działania pracownika niezgodne z regulaminem pracy lub umową.

post

Koszt uzyskania przychodów

Podatnik, odliczając koszty uzyskania przychodów, obniża w ten sposób podstawę opodatkowania, dzięki czemu płaci się niższy podatek. Co i w jaki sposób można odliczyć, uzależnione jest przede wszystkim od statusu podatnika.

post

W jakich sytuacjach umowa o pracę ulega wygaśnięciu?

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych. Wygaśnięcie umowy o pracę jest to ustanie umowy z mocy zdarzenia określonego w ustawie, nie będącego czynnością prawną. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie umowy o pracę są wyczerpują- co określone w prawie pracy.

post

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

Pracodawca, wręczając Ci wypowiedzenie umowy o pracę, nie może zrobić tego w sposób dowolny. Musi zachować przewidziany prawem termin wypowiedzenia (chyba że jest to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia). Daje Ci to pewność, że zostaniesz z dnia na dzień bez pracy.