Podatnik, odliczając koszty uzyskania przychodów, obniża w ten sposób podstawę opodatkowania, dzięki czemu płaci się niższy podatek. Co i w jaki sposób można odliczyć, uzależnione jest przede wszystkim od statusu podatnika.

Data dodania: 2013-02-26

Wyświetleń: 1605

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Umowa o pracę, umowa-zlecenie a rozliczenie PIT

W przypadku podatnika, który zatrudniony jest na umowę o pracę, ma on jedynie prawo odpisać sobie koszty dojazdu do pracy. Koszt ten jest ograniczony przez przepisy. Wartość tę pracownik ma prawo przekroczyć, jeśli dojazdy do pracy były droższe i ma na nie faktury.

Natomiast w przypadku umowy-zlecenia, podatnicy mają prawo do kosztów uzyskania przychodów ustalanych procentowo, inaczej mówiąc ryczałtowo. Mają oni prawo odliczyć 20% kwoty przychodów - jeśli ponieśli wyższe koszty, mogą je odliczyć w pełnej wysokości, jednak podatnik jest zobowiązany do okazania dowodów potwierdzających poniesiony koszt. W przypadku umowy o dzieło kosztów się nie odlicza.

Dokumentacja wydatków

Największą możliwość odliczenia wydatków posiadają osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Do kosztów mogą one zaliczyć wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów albo zabezpieczenia ich źródła. W ustawie nie ma wymienionych kosztów podatkowych, natomiast są podane wydatki, które nie mogą nimi być, np.:

-wartość własnej pracy;

-odsetki od własnego kapitału;

-koszty reprezentacji.

Bardzo ważne jest to, aby za każdym razem analizować, czy dany wydatek był związany z uzyskaniem lub zachowaniem źródła przychodów podatnika. Taki wydatek powinien zawsze być udokumentowany fakturą VAT lub rachunkiem. Bardzo ważne, aby podatnik przechowywał dokumenty na potrzeby dowodowe przy kontroli podatkowej przez okres pięciu lat od zakupu.

Nietypowe wydatki

Zgodnie z przepisami podatnik ma prawo do tzw. wydatków nietypowych. Przykładowo lekarz ma prawo odliczyć sobie zakup roweru, jeśli posiada on gabinety w różnych częściach miasta.  

Licencja: Creative Commons
0 Ocena