W zeznaniu podatkowym nie ma konieczności wykazywania dochodu, który został zwolniony od podatku lub od którego został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia. Dlatego niektóre osoby nie są zobowiązane do wypełnienia rocznego zeznania podatkowego. 

Data dodania: 2013-02-25

Wyświetleń: 2432

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Takim przykładem może być osoba bezrobotna, która nie pobierała zasiłku, a otrzymała odszkodowanie, lub student, który otrzymywał stypendium w ramach pomocy materialnej.  

Kwota wolna od podatku

W przypadku, gdy dochody nie są zwolnione od podatku, a nie przekraczają kwoty wolnej od podatku, należy rozliczyć się z fiskusem. Kwota wolna od podatku to 3091 złotych. Należy pamiętać, że brak złożonej deklaracji PIT grozi karą finansową w wysokości trzech tysięcy złotych.

Który dochód podlega PIT?

Przed rozliczeniem się z fiskusem należy sprawdzić, które dochody są zwolnione z podatku. Taką listę znajdziemy w ustawie o PIT. Do dochodów wolnych od podatku możemy zaliczyć m.in.:

-określone rodzaje odszkodowań;

-świadczenia pomocy społecznej;

-jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka;

-dodatki do rent rodzinnych;

-dodatki pracodawcy do wypoczynku dzieci;

-dodatki do mieszkań;

-zapomogi otrzymywane z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (jednak w tym wypadku nie może zostać przekroczona kwota 2280 złotych).

Umowa zlecenie a PIT

W przypadku pracy na zlecenie zarobiona kwota będzie zwolniona z podatku, jeśli umowa zlecenie nie została zawarta pomiędzy pracownikiem a pracodawcą oraz jeśli kwota umowy nie będzie przekraczała wartości 200 złotych. Jeśli te dwa warunki zostaną spełnione, dochód nie będzie opodatkowany, a objęty ryczałtem w wysokości 18%. W sytuacji, gdy posiadamy tylko takiego rodzaju dochody, nie będziemy zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej.

Emeryt a rozliczenie

Osoby, które otrzymują z ZUS lub KRUS świadczenia, są zwolnione ze składania deklaracji podatkowej, ponieważ organy wystawiają w ich imieniu PIT-40A i jest on przekazywany do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku emerytów, którzy zarabiają dodatkowo, rozliczenie PIT będzie obowiązkowe. Zamiast PIT-40A otrzymują PIT-11 i na jego podstawie muszą wypełnić PIT-36 lub PIT-37.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena