Każdy zwrot nadpłaty podatku zwracany jest na wskazany rachunek bankowy podatnika, płatnika lub inkasenta, który jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego. Jednak należy pamiętać, iż obowiązku takiego nie mają osoby, które posiadają prawo do zwrotu nadpłaty, jaka została wykazana w zeznaniach rocznych.

Data dodania: 2013-04-04

Wyświetleń: 2126

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zwrot nadpłaty podatku

Osoby te zwrot nadpłaty podatku mogą otrzymać w gotówce – na przykład dostarczonej do domu, do rąk własnych – przekazem pocztowym. Jednak istnieje również możliwość zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, w tym celu podatnik jest zobowiązany do poinformowania urzędu skarbowego o numerze konta, na które ma zostać przelana nadpłata.

Przelew na rachunek bankowy

Podatnik powinien złożyć w urzędzie NIP-3, w którym wskazuje się właściwy numer rachunku bankowego. NIP-3 można dołączyć do PIT-37, można go również złożyć samodzielnie przed rozliczeniem podatkowym za dany rok. W przypadku, gdy podatnik złożył już NIP-3 i podany numer rachunku bankowego jest aktualny nie ma on obowiązku składać go ponownie.

Zwrot podatku w gotówce

W przypadku, gdy podatnik wybierze sposób odbioru nadpłaty podatku w formie gotówki, może on wybrać dwa sposoby jej doręczenia:

  • może ją dostarczyć listonosz. Jednak należy ponieść koszty zwrotu. Opłata wynosi 1% + 5,2 zł. Opłata przy nadpłacie o wartości 1000 zł wyniesie 15,2 zł. Kwota ta pomniejszy wartość nadpłaty (1000 zł -15,2 zł = 984,8 zł);

  • można ją odebrać w kasie w urzędzie skarbowym w kasie. W przypadku, gdy w danym urzędzie nie ma kas, tę funkcję przejmuje bank, z którym organ podatkowy podpisał odpowiednią umowę. W tym przypadku podatnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Należy pamiętać, że nadpłata, której wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wyłącznie w kasie.

Dzień zwrotu nadpłaty podatku

Za dzień zwrotu nadpłaty podatku uważa się dzień:

  • obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;

  • złożenia przekazu pocztowego;

  • wypłacenia kwoty nadpłaty przez organ podatkowy;

  • oraz pozostawienie nadpłaty do dyspozycji w kasie organu podatkowego.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena