Jednym ze sposobów przyjęcia spadku jest tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z przepisami prawa polskiego istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza jest to przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.

Data dodania: 2013-05-13

Wyświetleń: 1606

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Natomiast drugim sposobem jest proste przyjęcie spadku, które wiąże się z brakiem ograniczenie odpowiedzialności za pozostawione długi spadkowe.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza dotyczy ograniczenia własnej odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości otrzymanego spadku. Natomiast w przyjęciu prostym spadkobierca odpowiada za całość długów spadkowych i nie ma znaczenia, czy przekraczają one wartość spadku. Jeśli się tak zdarzy, spadkobiercy są zobowiązani do spłaty długów spadkowych z własnego majątku. Dobrodziejstwo inwentarza oznacza wszystkie składniki spadku, które mogą posłużyć do spadku zobowiązań spadkowych. Mogą to być wszystkie przedmioty,  jakie można sprzedaż, a środki otrzymane z tej sprzedaży pokryją wszystkie zaległe należności. W sprawach spadkowych, aby uniknąć konfliktów z pozostałymi spadkobiercami, należy wykonać spis majątku spadkowego. Dzięki temu wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni, ponieważ w rzeczywistości bardzo często się zdarza, że spadkobierca ukrywa cenniejsze przedmioty spadkowe, aby uniknąć ich sprzedaży.

Spis inwentarza

Spis inwentarza dokonywany jest na zlecenie sądu przez komornika Jednak można również zgłosić się bezpośrednio do samego komornika z wnioskiem o dokonanie tych czynności. Komornik osobiście informuje wszystkich spadkobierców, kiedy i gdzie odbędzie się spis inwentarza. Komornika zadaniem jest ustalenie, jakie przedmioty można włączyć do spisu inwentarza oraz sprawdzenie,  jakie spadkodawca pozostawił po sobie zobowiązania finansowe. Sprawdza on rachunki bankowe takiej osoby, zaległości w płatnościach itp. W przypadku, gdy spadkobierca pozostawi po sobie biżuterię, gotówkę, czy inne kosztowności, zostają one złożone do depozytu sądowego i pozostają tam do czasu rozliczenia wszystkich długów spadkowych. Wykonanie spisu inwentarza jest czynnością odpłatną i wynosi 10% miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena