Sprawowanie opieki nad dzieckiem w czasie trwającego już urlopu wypoczynkowego nie jest okolicznością upoważniającą do jego przerwania. Zawarty w art. 166 kodeksu pracy wykaz okoliczności przerywających urlop stanowi zamknięty katalog i nie obejmuje on opieki nad chorym członkiem rodziny , w tym opieki nad chorym dzieckiem.

Data dodania: 2011-12-16

Wyświetleń: 8350

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeżeli zatem pracownik w czasie urlopu wypoczynkowego będzie zmuszony opiekować się chorym dzieckiem, to nawet jeżeli z tego powodu nie będzie mógł korzystać z niemalże całego urlopu wypoczynkowego, to czas ten nie zostanie mu odliczony od urlopu wypoczynkowego i przesunięty na termin późniejszy z nim uzgodniony, ponieważ taka przyczyna przerwania urlopu nie została wymieniona w art. 166 k.pr.  

W art. 166 k.pr. jako przyczynę przerwania urlopu wskazuje się „czasową niezdolność do pracy wskutek choroby”. W literaturze tematu podkreśla się, iż w art. 166 k.pr. chodzi wyłącznie o chorobę samego pracownika, a nie członka jego rodziny (także zatem dziecko).

WYJAŚNIENIE:

Przyczyny powodujące przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego wymienione zostały w art. 166  k.pr. W myśl tego przepisu - część urlopu niewykorzystaną z powodu:

czasowej niezdolności do pracy wskutek chorobyodosobnienia w związku z chorobą zakaźną  odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcyurlopu macierzyńskiego

pracodawca obowiązany jest udzielić w terminie późniejszym.

Przyczyny powodujące przerwanie udzielonego i wykorzystywanego już urlopu nie są takie same, jak przyczyny przesunięcia urlopu  na termin póżniejszy wskazane w art. 165 k.pr. (ta norma bowiem  wymienia je przykładowo dodając słowo : "w szczególności"). Natomiast przyczyny wskazane w art. 166 k.pr. stanowią zamknięty katalog, który nie może być uzupełniany . Należy zatem przyjąć, że urlop nie ulega przerwaniu z innych przyczyn niż wymienione wprost w art. 166 k.pr. Jest to o tyle istotne, że skutkiem przerwania urlopu jest obowiązek pracodawcy udzielenia niewykorzystanego urlopu w innym terminie. W literaturze tematu podkreśla się, iż w art. 166 k.pr. chodzi wyłącznie o chorobę samego pracownika, a nie członka jego rodziny (także zatem dziecko). Z tego powodu nie przerywają urlopu także okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia od pracy na podstawie przepisów rozporządzenia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy, jak np. śmierć członka rodziny, ślub pracownika czy urodzenie się pracownikowi dziecka. W takich przypadkach bowiem pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy - jeżeli ma w tym czasie świadczyć pracę. Jeśli nie musi świadczyć pracy (bo korzysta z urlopu), nie ma potrzeby udzielania okolicznościowego zwolnienia od pracy.

Stan na dzień: 17.08.2011 r.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena