Czym jest FOREX? FOREX to zdecentralizowany międzynarodowy rynek walutowy, który potrafi z osób rezolutnych i posiadających pewien kapitał w miarę szybko uczynić znacznie bogatszymi niż byli wcześniej. Jednak zyski które uzyskamy na FOREX są objęte podatkiem, dobrze więc wiedzieć jak się z niego rozliczyć.

Data dodania: 2013-08-06

Wyświetleń: 1389

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Rozliczenie podatkowe za zyski na FOREX

Jak zarabia się na FOREX?

Faktem jest, że FOREX jest bardzo specyficznym rodzajem transakcji zakupu oraz sprzedaży waluty. Polega on przede wszystkim na spekulacji walutami. Co istotne inwestor nie nabywa waluty fizycznie a jedynie spekuluje na jej kursie. Dochód z takich transakcji jest dochodem z tzw.”kapitałów pieniężnych”.


PIT-38


To bardzo istotne dla inwestorów FOREX aby wiedzieć, że przychodów z FOREX nie łączymy z przychodami na przykład z pracy czy naszej działalności gospodarczej. Jest to odrębne źródło przychodów w związku z tym należy opodatkowywać je odrębnie.

Do tego dochodu należy stosować liniową stawkę podatku w wysokości 19% - rozliczenie należnego podatku dokonywane jest za okres roczny na formularzu PIT-38 który podatnik musi złożyć do dnia 30 kwietnia.


Dochód z FOREX

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem w transakcjach FOREX będzie różnica pomiędzy sumą przychodów i kosztów. Przychód interpretuje się w sposób następujący, iż zgodnie z ustawą i interpretacją Urzędu Skarbowego będziemy mieli z nim do czynienia dopiero w momencie zamknięcia danej pozycji.


Waluty i ich przeliczanie

To dość istotne, gdyż istotną rynku walutowego FOREX, jest kupowanie i sprzedaż różnych walut, tak więc często operujemy i zyskujemy dochody w różnych walutach. Dochody uzyskane w walutach obcych dochody należy przeliczać na PLN według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP zgodnie z ostatnim dniem roboczym który poprzedzał dzień uzyskania przychodu. W taki sposób przeliczamy zarówno przychody jak i koszta.


Podwójne opodatkowanie


Jeżeli będziemy korzystać z pomocy brokera przy inwestycjach na rynku FOREX, który jest spoza granic kraju, bardzo możliwe, że będziemy podwójnie opodatkowani za nasze przychody zarówno w naszym kraju jak i w kraju gdzie przychody otrzymaliśmy. Od należnego podatku 19% musimy wówczas odliczyć należy podatek zapłacony za granicą. Wówczas do zapłaty w Polsce pozostaje nam jedynie różnica pomiędzy Polskim podatkiem oraz podatkiem zapłaconym za granicą.

Ponad to inwestor który inwestowała za pomocą zagranicznego brokera musi do zeznania PIT-38 powinien dołączyć załącznik PIT/ZG.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena