W sytuacji, w której jeden z małżonków poniósł stratę wynikającą z prowadzonej działalności, dalej istnieje możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków. 

Data dodania: 2013-03-30

Wyświetleń: 1943

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wspólne rozliczenie małżonków w przypadku straty podatkowej

Wspólne rozliczenie jest nawet możliwe w przypadku, gdy jeden z małżonków osiągnął dochód z określonego źródła i od tego dochodu będzie on odliczał stratę z lat ubiegłych.

Będzie on w takiej sytuacji zobowiązany do obliczenia łącznych dochodów, tym samym pomniejszając je o straty z lat ubiegłych przez każdego z tych małżonków z osobna. Należy pamiętać, iż nie można przy wspólnym rozliczeniu odejmować straty jednego z małżonków od dochodu drugiego z nich.

Małżonkowie, aby móc się wspólnie rozliczać, muszą spełniać następujące warunki:

  • przez cały rok podatkowy muszą pozostawać w związku małżeńskim;

  • przez cały rok podatkowy musi istnieć między nimi wspólność majątkowa, inaczej mówiąc - wspólność małżeńska;

  • żaden z małżonków nie może prowadzić działalności gospodarczej, której formą opodatkowania jest ryczał, ani karta podatkowa oraz podatek liniowy.

Warto wiedzieć także, że możliwość wspólnego rozliczenia małżonków:

  • nie zależy od rodzaju prowadzonej działalności, znaczenie ma przede wszystkim forma opodatkowania dochodu, jaki uzyskują dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej;

  • jest możliwa, gdy małżonkowie uzyskują (lub też nie) w danym roku podatkowym dochody, które są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Małżonkowie nie będą mogli się wspólnie rozliczać wówczas, gdy:

  • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Jednak nie stosuje się tego w przypadku, gdy podatnik osiąga przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

  • jeden z małżonków osiąga przychody, do których stosuje się przepisy o podatku liniowym lub o podatku tonażowym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena