Osoby, które będą rozliczać się poprzez formularz PIT-28, to podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej lub jawnej), osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Data dodania: 2013-01-08

Wyświetleń: 1794

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zgodnie z prawem większość podatników musi przesłać fiskusowi roczną deklarację za ubiegły rok do dnia 30 kwietnia danego roku, jednak osoby rozliczające się poprzez PIT-28 mają czas jedynie do 31 stycznia.

Wybór odpowiedniego załącznika
Należy pamiętać o tym, iż jeżeli ktoś uzyskał dodatkowe przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko lub z najmu, to dodatkowo do wspomnianego formularza należy dołączyć odpowiednie załączniki w postaci PIT-28/A. A w sytuacji, gdy przychody wynikały z działalności prowadzonej w formie spółki, konieczne będzie wypełnienie formularza PIT-28/B.

Jeżeli podatnik zdecyduje się ponadto na odliczenie ulgi na wydatki mieszkaniowe, powinien skorzystać z załącznika PIT/D. Inne ulgi rozlicza się poprzez załącznik PIT/0.

Jak złożyć PIT-28
PIT-28 ma pewne ograniczenia, między innymi nie można za jego pomocą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub też jako samotny rodzic. Dla osób, które są ryczałtowcami, jest możliwość przekazania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz wysłania swojej deklaracji drogą elektroniczną.

Jeżeli podatnik będzie chciał rozliczyć się na innych zasadach, to wówczas powinien powiadomić fiskusa o tym fakcie do 20 stycznia, inaczej również w przyszłym roku będzie zobligowany do wypełnienia PIT-28.

PIT-28 można złożyć elektronicznie, osobiście w urzędzie lub przesłać pocztą. Osoby decydujące się na skorzystanie z usług poczty powinny pamiętać, iż w przypadku wysłania zeznania listem poleconym za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego, a w przypadku listu zwykłego decyduje data wpływu do urzędu.  

Licencja: Creative Commons
0 Ocena