Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może wybrać jedną z kilku form opodatkowania. Przed takim wyborem każdy powinien zastanowić się, która z nich najlepiej zoptymalizuje podatkowo jego biznes.

Data dodania: 2012-10-23

Wyświetleń: 2128

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą musi wybrać formę opodatkowania. W wyborze tym może pomóc biuro rachunkowe. Z podatku dochodowego można rozliczać się w dwóch formach:
1. W formie zryczałtowanej - rozrożniamy tutaj dwie formy opodatkowania uregulowane ustawą z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
a) karta podatkowa - to zdecydowanie najprostsza forma opodatkowania, zalecana osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy. Wysokość podatku w przypadku wyboru tej formy opodatkowania nie zależy od faktycznie osiągniętych dochodów lub przychodów, lecz jest ustalona przez urząd skarbowy w drodze decyzji. Należy pamietać, że nie każda działalność gospodarcza może być opodatkowana w tej formie. Wykaz działalności gospodarczych, które dają możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej, został zamieszczony w załączniku do ww. ustawy. Jest to forma opodatkowania korzystna dla wszystkich tych, którzy będą osiągać relatywnie wysokie przychody przy niskich kosztach ich uzyskania (niestety, podatnik będzie musiał płacić podatek również w sytuacji, kiedy to będzie ponosił straty z działalności gospodarczej);
b)  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - to także bardzo prosta metoda rozliczania się z fiskusem. Podatek dochodowy opłacany jest od uzyskanego przychodu według obowiązujących stawek: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Ryczałtowiec nie może odliczać kosztów od przychodu. Jest to korzystna forma opodatkowania dla tych, którzy osiągają bardzo duże przychody przy małych kosztach ich uzyskania. Aby wybrać tę formę opodatkowania, należy powiadomić o tym urząd skarbowy.
2. Na zasadach ogólnych uregulowanych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj także mamy dwie możliwości opodatkowania:
a) opodatkowanie dochodów według skali podatkowej - obecnie skala podatkowa to 18% dla dochodów w wysokości do 85.528 zł i 32% dla dochodów powyżej 85.528 zł. W tym sposobie opodatkowania podatnik może odliczać kwotę wolną od podatku, ulgi, a także może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to bardzo korzystna forma opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą, z której dochód w ciągu roku nie przekracza 86 tys. złotych, czyli nie przekracza I progu podatkowego.
b) opodatkowanie dochodów wg. stałej stopy 19% - nie mamy tutaj możliwości skorzystania z ulg (np. na dzieci), rozliczania się z małżonkiem. Ta forma opodatkowania jest bardzo korzystna w przypadku osiągania bardzo dużych dochodów (dochody to przychody minus koszty ich uzyskania). Należy pamiętać, że o tej formie opodatkowania działalności gospodarczej  podatnik musi poinformować urząd skarbowy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena