Przedmiotowy artykuł ma na celu wyjaśnienie "ważności" podatku VAT dla budżetu państwa oraz jest pewnego rodzaju preludium do wyjaśnienia mechanizmu wyłudzenia podatku VAT tzw. karuzel podatkowych

Data dodania: 2017-08-09

Wyświetleń: 1371

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Podatek VAT i jego znaczenie dla budżetu państwa

Tak, jak to zapowiedziałem zaczynamy wpisy merytoryczne odnośnie podatku VAT i oszustw z nim związanych. Zapowiadając szereg wpisów dotyczących podatku VAT, jako jedną z przyczyn tego typu tematyki wskazałem m.in. ostatnie zainteresowanie organów państwowych ściganiem przestępstw podatkowych. Obecne władze podjęły zintensyfikowaną walkę z przestępcami gospodarczymi. Dlaczego ? Jak nie wiadomo, o co chodzi to chodzi o pieniądze.

Podatek od towarów i usług jest podatkiem zapewniającym największe wpływy budżetowe. W okresie od stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. podatek VAT stanowił 62 441 522 zł wpływów budżetowych tj. prawie 50 % wpływów uzyskiwanych ze wszystkich podatków.

W drodze egzekucji natomiast ściągnięto zaledwie 1 012 450 zł. Rocznie do budżetu państwa wpływa, więc około 120 mld zł tylko i wyłącznie w wyniku zapłaty podatku VAT, dlatego też im mniejsza luka w podatku VAT, tym więcej pieniędzy dla Państwa, a im więcej pieniędzy dla Państwa tym więcej programów 500 +. Do działań, które można obecnie wymienić, jako działań mających na celu lepszą ściągalność podatku VAT należy wskazać m.in.:

- wprowadzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa fakturowe;

- wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, czy tak zwanego „pakietu paliwowego”,;

- wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku tj. 30%/100 % kwoty zaniżenia;

- wprowadzenie w postępowaniu karnym tzw. „konfiskaty rozszerzonej”;

Wszystkie ww. działania mają na celu zapewnienie większych wpływów do budżetu państwa i odstraszenie przestępców od wyłudzania podatku VAT.

Organy podatkowe rozpoczęły również zintensyfikowane kontrole podatkowe. W 2013 r. ustaleń postępowań kontrolnych było ogółem do wszystkich podatków 6 446 730, a w 2016 r. już 22 197 925, z czego podatek VAT stanowił ponad 90 % ustaleń podatkowych przeprowadzonych w postępowaniach kontrolnych. Mając na uwadze powyższe widzimy, że „Państwo Polskie” podjęło działania ukierunkowane na walkę z oszustami podatkowymi.

Trzeba jednak pamiętać, że problem wyłudzenia podatku VAT to problem nie tylko Polski, ale problem ogólno europejski, a przestępczość z nim związana ma charakter zorganizowany i międzynarodowy. Według statystyk w związku z wyłudzeniami VAT polski budżet, co roku ponosi straty w miliardach euro.

Co to jest ten podatny na wyłudzenia podatek VAT ?

Podatek VAT jest to tak zwany podatek od wartości dodanej (Value Added Tax – i mamy VAT). W polskim systemie prawnym uregulowany jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, którą to należy rozumieć bardzo szeroko. Podatek ten jest pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami – tzw. podatek obrotowy. W praktyce ciężar ekonomiczny tego podatku de facto ponosi konsument. Podstawowa obowiązująca w Polsce stawka podatku to 23 %, oprócz tego występują m.in. stawka 8%, 5% i 0%. Każdy z nas, na co dzień spotyka się z podatkiem VAT, głównie właśnie, jako konsument. W praktyce sprawa wygląda tak: nabywając usługę osoba ją świadcząca jest zobowiązana do zapłaty na rzecz państwa 23 % podatku od wartości usługi np. usługa 1000,00 zł, to podatek VAT wyniesie 230,00 zł, który to należy uiścić na rzecz Skarbu Państwa– zazwyczaj jak to zostało powiedziane podatkiem tym jest obciążony konsument. Co do zasady przestępstwo wyłudzenia podatku VAT odnosi się do tak zwanego podatku naliczonego lub podatku należnego – o czym w następnym wpisie.

Licencja: Creative Commons
-1 Ocena