Jeżeli masz problemy z kontrahentami, którzy nie zapłacili Ci za odebrany towar, możesz skorzystać z ulgi za złe długi. Jest to możliwość odzyskania podatku VAT, który został zapłacony urzędowi skarbowemu po wystawieniu faktury, która nie została uregulowana przez kontrahenta.

Data dodania: 2010-11-02

Wyświetleń: 2345

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Obecnie przepisy dotyczące ulgi za złe długi się zmieniły i są teraz dożo korzystniejsze.

Jak skorzystać z ulgi za złe długi?

Aby móc skorzystać z ulgi za złe długi, to kontrahent musi zwlekać z zapłatą przez co najmniej 180 dni. W momencie wystawiania faktury, obie strony muszą być zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Nie może więc skorzystać z tej ulgi, osoba, która sprzedała lub wykonała usługę przedsiębiorcy, który jest zwolniony z płacenia podatku VAT.

Kontrahent nie mógł też być (w momencie wystawiania faktury) w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

Dłużnik musi być płatnikiem VAT-u, także w momencie dokonania korekty.  Dotyczy to oczywiście także osoby ubiegającej się o ulgę za złe długi.

Sprzedaż i usługi, a także podatek który z tego wynika musi być wcześniej wykazane w deklaracji podatkowej.

Z ulgi za złe długi nie można skorzystać jeżeli sprzedaliśmy długi.

Przed złożeniem korekty musimy powiadomić o tym kontrahenta. Gdy otrzymamy potwierdzenie odbioru tego pisma, z korekta trzeba wstrzymać się 14 dni. Jest to czas w którym dłużnik powinien zapłacić należności. Jeżeli tego nie zrobi, to czekają go poważne kłopoty.

Będzie musiał nie tylko korygować swoje deklaracje podatkowe, ale też czeka go zaplata podatku  wynikającego z faktury VAT oraz odsetek.

Tak więc:

Dowiedz się czy przysługuje Ci ulga ( czy w dniu dostawy towaru, świadczenia usługi, kontrahenci byli płatnikami VAT-u i czy od terminu płatności minęło 180 dni),

Powiadom swoich kontrahentów o zamiarze korekty, poczekaj na potwierdzenie odbioru ( będą mieli 14 dni na uregulowanie długu),

Dowiedz się czy na dzień korekty kontrahenci są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT,

Dokonaj korekty VAT od niezapłaconej faktury i poinformuj o tym Urząd Skarbowy,

Do siedmiu dni poinformuj o korekcie kontrahentów, którzy są winni Ci pieniądze. Kopię pisma przekaż do swojego US.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena