Podmioty usługowe prowadzące księgi rachunkowe, czyli potocznie biura rachunkowe oraz osoby prowadzące doradztwo podatkowe, mają obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej. Wynika to z ustawy o rachunkowości art. 76h ust.1. Brak ważnej polisy OC w biurze rachunkowym lub doradztwie podatkowym może skutkować nawet karą grzywny.

Data dodania: 2012-05-10

Wyświetleń: 1476

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej tegoż ubezpieczenia reguluje ściśle rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC firm prowadzących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. 

Sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC są uzależnione od przedmiotu prowadzenia działalności. Jeżeli przedmiotem prowadzenia działalności są wyłącznie usługi doradztwa podatkowego, to minimalna kwota gwarancji polisy musi wynosić minimum równowartość 5 000 euro. Prowadzący biuro rachunkowe i świadczący usługi wyłącznie księgowe muszą posiadać polisę na kwotę minimum 10 000 euro, natomiast biura mające w ofercie doradztwo podatkowe oraz usługi księgowe muszą legitymować się polisą na co najmniej 15 000 euro.

Powyższe kwoty podane w euro przeliczane są na złotówki po średnim kursie NBP, ogłoszonym po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta, przykładowo polisa zawarta w czerwcu 2012 roku będzie przeliczana według średniego kursu z 2 stycznia 2012 roku. 

Obowiązek ubezpieczeniowy OC usługowego prowadzenia działalności gospodarczej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania tejże działalności. W dniu podpisania umowy z klientem biuro rachunkowe musi dysponować polisą ubezpieczeniową i jeśli klient wyrazi chęć wglądu do polisy, powinno tę polisę okazać. Biura rachunkowe, które nie posiadają aktualnej polisy ubezpieczenia OC, narażają się na sankcje karne. Wynika to z art. 79 punkt 7 ustawy o rachunkowości.

Podpisując więc umowę z biurem rachunkowym czy doradcą podatkowym należy przezornie poprosić o okazanie polisy OC i okazanie licencji Ministerstwa Finansów, upewniając się tym samym, że działają zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Licencja: Creative Commons