podatek

Umowa Użyczenia a podatek dochodowy

Umowa Użyczenia a podatek dochodowy

Stosunkowo często dochodzi do zawarcia umowy użyczenia nieruchomości lub jej części. Aby zabezpieczyć się przed nadużyciami ustawodawca w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) postanowił, że przychód z nieruchomości ustala się nawet w sytuacji oddania jej w całości lub części do nieodpłatnego używania innym podmiotom.