Skosiłeś trawnik sąsiadowi, naprawiłeś mu cieknący kran, albo pomogłeś pomalować pokój? Dostałeś za to zapłatę w gotówce? Pamiętaj, że trzeba rozliczyć się z fiskusem.

Data dodania: 2015-02-22

Wyświetleń: 1165

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czasami pomoc sąsiedzka się opłaca. Jednak każdy uzyskany w ten sposób przychód trzeba rozliczyć w zeznaniu PIT. Jak to zrobić?

 

Przede wszystkim, trzeba poprawnie ustalić źródło przychodu. Zakładamy, że ty i twój sąsiad nie prowadzicie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, nawet jeżeli podpiszecie ze sobą umowę o dzieło lub zlecenie, uzyskany przychód będzie pochodził z innego źródła, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307).

 

W żadnym przypadku nie należy zaliczać uzyskanego przychodu do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, a więc jako działalność wykonywana osobiście.

 

Zgodnie bowiem z art. 13 pkt. 8 lit. a) i b) ww. ustawy przychodem z tytułu działalności gospodarczej są przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.

 

Ty i twój sąsiad nie jesteście osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, ani osobami prawnymi. Zatem podpisana pomiędzy wami umowa o dzieło lub zlecenie, nie jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

 

W związku z powyższym uzyskany dochód należy wykazać w PIT-36 w rubryce „inne źródła” i rozliczyć do 30 kwietnia następnego roku podatkowego, według obowiązującej skali podatkowej (18%). W tym samym terminie należy zapłacić należny podatek. Ewentualnie poniesione koszty uzyskania przychodu powinny być udokumentowane.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena