wdt

WDT czy eksport?

WDT czy eksport?

Zasadniczo, w myśl treści art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 przywołanej ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.