cit

Podatek Akcyzowy

Podatek Akcyzowy

Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek akcyzowy w Polsce jest ustawa z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 29, poz.257 ze zm.), która kompleksowo reguluje problematykę systemu podatku akcyzowego,w tym również zagadnienia związane z oznaczaniem wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

PIT-11

PIT-11

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy mają obowiązek wystawić PIT-11 do końca lutego roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie.