Artykuły

post

Praca dorywcza

Najczęściej jest to stosunek pracy pomiędzy trzema podmiotami: agencją pracy tymczasowej, pracodawcą i pracownikiem. Może to być jednak bezpośrednio porozumienie między pracodawcą a pozyskanym pracownikiem.

post

Opłaty egzekucyjne pobierane od dłużników

Komornik sądowy ściąga od dłużnika pieniądze zasądzone przez sąd. Zajął wynagrodzenie za pracę dłużnika oraz samochód. Czy oprócz zasądzonych kwot komornik pobierze od dłużnika opłaty związane z prowadzeniem egzekucji?

post

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej lub jesteś początkującym przedsiębiorcą? Musisz wybrać metodę opodatkowania przychodów swojej firmy. Sprawdź czy ryczałt ewidencjonowany jest dla Ciebie.

post

Rezygnacja z kasowego rozliczania VAT

Posiadanie statusu małego podatnika VAT oraz przyjęcie kasowej metody rozliczania VAT, zobowiązuje Cię do rozliczania podatku należnego i naliczonego na zasadach szczególnych właściwych tylko dla tej metody rozliczania.

post

Podatek dochodowy od osób fizycznych

(PIT od ang. - Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) - podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Polski podatek dochodowy od osób fizycznych uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm.

post

Czy faktury mogą być przesyłane drogą internetową ?

Obowiązujący w Polsce porządek prawny dotyczący kwestii związanych z fakturami elektronicznymi jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej, a w szczególności z przepisami dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2006/112/WE ze zm.).

post

Opowieść o twoim niewolnictwie

Każdy człowiek urodził się jako niewolnik cudzych przekonań, którym służy nie tylko przez całe swoje nieświadome życie ale i długo po śmierci w obszarach iluzji dawnych wspomnień. Kontrolę umysłu zapewnia wszczepiony lęk przed śmiercią, którego łatwo można się pozbyć...