Każda z czterech form opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa) wymaga skorzystania z innego formularza PIT. Dla każdego formularza obowiązują też inne załączniki.

Data dodania: 2015-02-06

Wyświetleń: 1093

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak rozliczyć dochód z działalności gospodarczej

Zasady ogólne (skala podatkowa)

Najczęstszą formą opodatkowania wybieraną przez przedsiębiorców jest skala podatkowa, przy której istnieją dwa progi podatkowe: 18% i 32%. Podatnicy, którzy wybrali tą formę opodatkowania rozliczają swoje dochody na formularzu PIT-36. Wykazują w nim przekazane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy oraz przychód i koszty uzyskania przychodu z każdego źródła dochodu na zasadach ogólnych. Znaczy to, że jeśli podatnik oprócz prowadzenia działalności gospodarczej, był na przykład zatrudniony na umowie o pracę, dochody z obu tych źródeł powinien wykazać na jednym formularzu PIT-36.

Formularz PIT-36 nie jest jednak jedynym drukiem, jaki ma obowiązek wypełnić osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Do formularza tego należy dołączyć załącznik PIT/B, w którym wykazuje się przychód, koszty uzyskania przychodu oraz dochód (lub stratę) z działalności. Ponadto, należy wpisać w załączniku rodzaj i miejsce prowadzenia działalności. Należy pamiętać, że w załączniku PIT/B można wykazać tylko swoje przychody, natomiast w formularzu PIT-36 można wykazać również przychody małżonka. Jeżeli zatem każdy z małżonków posiada własną firmę i zdecydowali się rozliczyć PIT wspólnie, powinny złożyć jeden formularz PIT-36, ale dwa załączniki PIT/B.

Ponadto, osoby prowadzące firmę na zasadach ogólnych mają możliwość skorzystania z ulg. W tym celu powinni wypełnić te same załączniki, które obowiązują zatrudnionych, na przykład na umowie o pracę. W celu skorzystania z ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi internetowej, ulgi za darowizny lub ulgi abolicyjnej powinni więc wypełnić załącznik PIT/O. Osoby, które korzystają z nabytych w latach ubiegłych ulg budowlanych wypełniają PIT/D. Jeżeli podatnik prowadzący działalność, pracował również za granicą, ma obowiązek dołączyć załącznik PIT/ZG.

Termin rozliczenia dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych mija 30 kwietnia.

Podatek liniowy

Przy podatku liniowym osoba prowadząca firmę płaci podatek w wysokości 19%, niezależnie od wysokości przychodu. Odpowiednim drukiem dla takiej osoby jest formularz PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B.

Na formularzu PIT-36L nie wykazuje się dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, zatem jeśli podatnik rozliczający przychody firmy według podatku liniowego pracował również, na przykład na umowie o pracę, dochody z pracy musi wykazać na oddzielnym formularzu PIT-37.

Korzystając z podatku liniowego podatnik nie ma możliwości rozliczenia PITu wspólnie z małżonkiem. Nie może również skorzystać z ulg, poza ulgą abolicyjną dotyczącą dochodów z zagranicy. Jeżeli przysługuje mu ulga abolicyjna, powinien wypełnić załącznik PIT/ZG oraz PIT/O.

PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia.

Ryczałt ewidencjonowany

Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtowo, składają formularz PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/A.

W celu skorzystania z ulgi budowlanej, do której mają prawo nabyte przed likwidacją danej ulgi, powinni dołączyć załącznik PIT/D. Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na darowizny, ulgi internetowej albo ulgi abolicyjnej, złożyć powinni załącznik PIT/O. Ulga na dzieci oraz rozliczenie z małżonkiem nie obowiązuje ryczałtowców.

W przypadku dochodów uzyskanych poza firmą i opodatkowanych na zasadach ogólnych należy złożyć dodatkowy formularz.

Termin złożenia PITu dla ryczałtowców mija z końcem stycznia (w 2015 roku wyjątkowo 2 lutego, ponieważ 31 stycznia wypada w sobotę).

Karta podatkowa

Osoby, które prowadzą firmę opodatkowaną kartą podatkową wypełniają formularz PIT-16A, w którym wykazują zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie mają możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem ani skorzystania z jakichkolwiek ulg.

Formularz PIT-16A należy złożyć do końca stycznia (w 2015 roku do 2 lutego).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena