wnt

WDT czy eksport?

WDT czy eksport?

Zasadniczo, w myśl treści art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 przywołanej ustawy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Bezpłatne porady prawne bez podatku

Bezpłatne porady prawne bez podatku

Kancelaria działająca pro bono wygrała z fiskusem. Nie zapłaci VAT od darmowych usług. Przełomowy wyrok zachęci prawników do pomocy.
Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 326/09) uznał, że darmowa pomoc prawna nie jest opodatkowana VAT. To przełomowe orzeczenie - podkreślają prawnicy zaangażowani w działalność pro bono.