Artykuły

post

Przekazywanie darowizny.

Darowizną może być prawie wszystko od domu, działki, auta, po pieniądze czy biżuterię. Jednak to od rodzaju takiej rzeczy zależy jaki rodzaj umowy trzeba sporządzić. Po pierwsze jeśli chce się podarować komuś  ruchomość, to taką umowę wystarczy przygotować samemu a wzór takiej umowy można znaleźć w internecie.

post

1 proc. podatku nie jest darowizną

Przekazanie części podatku dla organizacji pożytku publicznego, nawet ze wskazaniem konkretnej osoby, nie jest darowizną. Stosownie do art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.