dziedziczenie

Czym jest testament?

Czym jest testament?

Czy testament jest ważny? Jak unieważnić testament? To są dwa pytania dotyczące dziedziczenia testamentowego najczęściej zadawane przez osoby czujące się poszkodowanymi z powodu sporządzenia testamentu przez spadkodawcę. Aby udzielić na nie prawidłowej odpowiedzi konieczne jest zrozumienie czym właściwie jest testament.

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym

Zachowek przy dziedziczeniu ustawowym

Trafiają do mnie od czasu do czasu osoby zainteresowane poradą dotyczącą zachowku w sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu. Zagadnienie to jest o tyle ciekawe, że mimo ugruntowanego poglądu doktryny i orzecznictwa na ten temat, wielu prawników wciąż nie ma wątpliwości, że w takiej sytuacji zachowek się nie należy. 

Dziedziczenie w polskim prawie

Dziedziczenie w polskim prawie

W chwili otwarcia spadku majątek spadkodawcy przekazywany jest jego spadkobiercom. Są oni dobierani na podstawie obowiązującego prawa spadkowego (spadkobiercy ustawowi) lub też zgodnie z wolą spadkodawcy spisaną w prawomocnym testamencie (spadkobiercy testamentowi). Jak przebiega dziedziczenie zgodnie z polskim prawem?

Zmiany w sposobie dziedziczenia

Zmiany w sposobie dziedziczenia

Dziedziczenie jest bardzo szczegółowo regulowane przez polskie prawo spadkowe. Określa się dokładnie kto, kiedy i w jakich częściach ma prawo do majątku, który pozostał po zmarłym. Dziedziczenie ustawowe obowiązuje bezwzględnie i w każdych okolicznościach, chyba że zmarły pozostawił po sobie testament.