Zachowek to instytucja wprowadzona przez prawo spadkowe, mająca na celu zabezpieczenie i ochronę najbliższej rodziny spadkodawcy. Interes członków rodziny jest naruszany poprzez wyłączenie danych osób od dziedziczenia, mocą sporządzonego testamentu. 

Data dodania: 2013-02-19

Wyświetleń: 1294

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Inną interpretacją jest ta, która mówi, że zachowek może być również uzasadniony, gdy mamy do czynienia z licznymi darowiznami za życia spadkodawcy, które istotnie uszczuplają majątek.

Kto jest uprawniony?

Do zachowku uprawnione są osoby z najbliższej rodziny spadkodawcy, które w wyniku zasady swobodnego testowania, utraciły możliwość dojścia do majątku na rzecz innych osób, także tych spoza najbliższej rodziny. Osobami, które mogą rościć sobie prawa do zachowku są osoby wymienione przez prawo spadkowe: dzieci, wnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy.

Kto nie ma prawa

Do zachowku nie mają takie osoby jak współmałżonek, o ile spadkodawca wystąpił o rozwód z winy tego małżonka. Co istotne, wystarczy jedynie samo wystąpienie o rozwód z orzekaniem o winie, a nie jej stwierdzenie. Kolejnymi osobami są te, które zrzekły się dziedziczenia, odrzuciły spadek, zostały uznane za niegodne spadku lub które zostały wydziedziczone – o ile przyczyna była podana w testamencie.

Czy i kiedy się przedawnia?

Przedawnienie się roszczeń o zachowek wobec osoby obdarowanego, zgodnie z treścią artykułu 1007 § 2 Kodeksu Cywilnego mówi, że roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny, przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia otwarcia spadku. W przypadku dziedziczenia ustawowego sytuacja jest podobna. Chodzi o możliwość wystąpienia sytuacji, gdy z roszczeniem o zachowek występują osoby uprawnione do niego, gdy spadkobierca w ogóle nie sporządził testamentu, a jedynie uczynił darowizny na rzecz członków rodziny uprawnionych do zachowku lub gdy wartość darowizn jest różna.

Licencja: Creative Commons