Jeżeli nie możemy, z pewnych przyczyn, mieć dziecka zaczynamy zastanawiać się nad adopcją. Nie jest to procedura łatwa. Trzeba być świadomym kilku najważniejszych kwestii, jeszcze zanim przystąpimy do przysposabiania dziecka. Co należy o tym wiedzieć?

Data dodania: 2017-08-29

Wyświetleń: 588

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Można adoptować tylko małoletniego

Dziecko, które chcemy przysposobić nie może mieć ukończonych osiemnastu lat. Złożenie wniosku musi nastąpić przed osiemnastymi urodzinami, jeśli jednak trwa już postępowanie a w międzyczasie adoptowany będzie osiągnie pełnoletniość to przysposobienie jest możliwe.

Przede wszystkim dobro dziecka

Dopuszczalne jest przysposobienie jedynie w przypadku, kiedy adopcja będzie dobra dla dziecka. Dlatego właśnie przed wydaniem decyzji sąd sprawdza status materialny osoby, która ubiega się o przysposobienie oraz to, jakim może być ona potencjalnym rodzicem. Ważne jest również jak dużą więź emocjonalną ma dziecko z biologicznym rodzicem. Przed adopcją często sąd wyznacza również pewien okres czasu na to, aby małoletni miał kontakt z dorosłym, który chce go przysposobić i złapał z nim kontakt. Wówczas, jeżeli instytucja ta uzna, że adopcja będzie korzystna dla dziecka - pozwala na nią.

Nie każdy może przysposobić

Dziecko może zaadoptować jedynie taka osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Nie jest zatem ubezwłasnowolniona, chociażby częściowo, ani małoletnia. Powinna również mieć odpowiednie kwalifikacje, które świadczą o tym, że będzie dobrze wywiązywała się ze swojej roli. Ważne jest zatem, aby przystąpiła ona i ukończyła szkolenie, które organizuje wybrany ośrodek adopcyjny. Świadectwo przejścia takiego kursu oraz ocena kwalifikacyjna to bardzo ważne dokumenty przy przysposabianiu dziecka.

Różnica wieku

To również ma znaczenie. Dobrze jest jeśli pomiędzy dzieckiem a osobą, która chce je adoptować, różnica wieku wynosiła około osiemnastu lat. Wynika to z tego, że powinna zostać zachowana relacja, która przypominać ma relację dziecka z rodzicem. Dopuszczalne jest jednak również przysposobienie małoletniego, jeśli różnica ta wynosi około piętnastu lat bądź więcej niż osiemnaście. Ostateczną decyzję podejmuje sąd.

Kto musi wyrazić zgodę?

Oczywiście rodzic, jeżeli dziecko posiada rodziców biologicznych, jednak zostali oni z jakiegoś powodu pozbawieni praw do sprawowania opieki. Kolejną osobą, która musi wyrazić zgodę jest opiekun, w przypadku jeśli małoletni nie posiada rodziców bądź zrzekli się oni albo zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Chęci musi wyrazić również samo dziecko i małżonek osoby, która chce je przysposobić.

Adopcja to ważny krok w życiu zarówno dziecka jak i osoby, która chce je adoptować. Proces ten często jest trudny i długi, jednak z pewnością wart zachodu. Dobrze jest zatem zorientować się wcześniej we wszystkich wymogach oraz przepisach, aby przysposobienie poszło jak najsprawniej. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena