Sprawy spadkowe należą do jednych z najbardziej złożonych i nierzadko nastręczają trudności osobom, które mają je przed sobą. Zagadnienie to obejmuje bowiem wiele istotnych kwestii, związanych z indywidualną sytuacją, co może sprawić, że ogólne zasady, zasłyszane lub przeczytane przez zainteresowanych, nie mają zastosowania w ich przypadku. 

Data dodania: 2021-03-18

Wyświetleń: 950

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Obawiasz się formalności związanych ze spadkiem? Pomoc adwokata zapewni ci bezproblemowe rozwiązanie tej sprawy

Właśnie wtedy najlepszym wyborem może być pomoc profesjonalnego adwokata.

Czego dotyczy prawo spadkowe?

Prawo spadkowe dotyczy kwestii związanych z majątkiem i sprawami osoby zmarłej. W pierwszej kolejności porusza kwestie związane z testamentem i tym, jakie wymagania powinien spełniać, aby został uznany za ważny. Reguluje także sytuacje, w których pomimo spisania testamentu, nie ma on mocy prawnej. Prawo spadkowe dotyka również kwestii dziedziczenia, kiedy testament nie został spisany.

Kolejna jego rola, to regulacja spraw związanych z długami zmarłego. Prawo spadkowe decyduje, kto będzie musiał je przejąć, jeśli zdecyduje się na przyjęcie spadku. Pozwala także na jego odrzucenie.

Na podstawie czego podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Po śmierci członka rodziny, pod wpływem emocji, niewiele osób myśli o sprawach związanych z podziałem majątku i ewentualnymi problemami, które mogą się z tym wiązać. Kwestie majątkowe są rozważane nieco później, kiedy ważniejsze sprawy zostaną uregulowane, a emocje uspokojone. Jednak nawet w takim przypadku warto skorzystać z porady Konsorcjum Adwokatów, które pomoże zdecydować, czy spadek przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy odrzucić.

Decyzja powinna być uzależniona między innymi od takich kwestii jak długi, które obciążały zmarłego, a także podatki i składki na ubezpieczenie. Na tej podstawie można zdecydować, czy przyjęcie spadku nie będzie wiązało się z większymi kłopotami i stratami, niż jego odrzucenie.

Podział spadku

Równie trudnym tematem, z jakim możesz się spotkać, jest podział spadku pomiędzy większą ilość osób, które mają do niego prawo. Dzieje się tak często w sytuacji, w której nie został spisany testament, przez co wielu członków rodziny zmarłego może rozporządzać poszczególnymi częściami majątku.

Sytuacja taka często nastręcza problemów, zwłaszcza jeśli obiektem dziedziczenia jest dom. W takim przypadku nie może zostać zazwyczaj łatwo sprzedany przez wzgląd na wielu właścicieli. Jednocześnie dochodzą do niego kwestie związane z wymaganymi prawem opłatami, co jeszcze bardziej utrudnia sytuację całej rodzinie.

Korzystając w tym przypadku z pomocy wyspecjalizowanych adwokatów, można zapewnić sobie możliwość wyznaczenia odpowiedniego podziału majątku. Zagadnienie to obejmuje wiele szczegółowych kwestii, takich jak poszczególne udziały w spadku, ich wartość, czy nakłady z nimi związane. Na tej podstawie wyciągniete mogą być wnioski i podejmowane decyzje, które prowadzą do sprawiedliwego podziału majątku i pozwalają każdemu ze spadkobierców uniknąć problemów czy waśni.

Specjalne uwagi do Wydawcy:
fot. materiały prasowe
Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena