Dziedziczenie majątku często wiąże z nabyciem praw do nieruchomości. W celu przeprowadzenia działu spadku, uregulowania należnego podatku lub sprzedaży odziedziczonego mieszkania konieczne jest oszacowanie jego wartości. Jak wycenić nieruchomość otrzymaną w spadku?

Data dodania: 2022-03-25

Wyświetleń: 707

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak wycenić nieruchomość do spadku?

Kto wycenia nieruchomość?

Aby móc rzetelnie ustalić wartość nieruchomości będącej przedmiotem spadku, trzeba orientować się, jakie ceny uzyskują w transakcjach rynkowych nieruchomości podobne do otrzymanej w spadku. I chodzi tu zarówno o  ceny aktualne, gdy ustalamy wartość nieruchomości zaraz po otrzymaniu spadku, jak i ceny historyczne, gdy musimy ustalić wartość nieruchomości na dzień otwarcia spadku, co często oznacza datę oddaloną nawet o  kilka lat. Wiedzą taką dysponuje rzeczoznawca majątkowy.

Rzeczoznawca majątkowy sporządza wycenę nieruchomości w postaci operatu szacunkowego. Zasady wykonywania wyceny są regulowane przepisami prawa. Wynikiem przeprowadzonej wyceny jest określenie rynkowej wartości mieszkania, domu, lokalu lub działki. Czym jest rynkowa wartość nieruchomości? Jest to cena, którą sprzedający może uzyskać za daną nieruchomość na lokalnym rynku od kupującego, przy założeniu, że obie strony działają z rozeznaniem oraz bez przymusu. Inaczej rzecz ujmując, operat szacunkowy to autorska opinia rzeczoznawcy majątkowego na temat wartości danej nieruchomości sporządzona w formie pisemnej. Operat szacunkowy musi określać cel, do jakiego został stworzony i zawierać opis czynników oraz metod wykorzystanych do przeprowadzenia szacunków.

Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości odziedziczonej w spadku?

Pierwsza sytuacja, w której wycena okazuje się przydatna to dział spadku. Warto pamiętać, że dział spadku może odbyć się wyłącznie wtedy, kiedy spadkobierca uzyskał notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub nabycie spadku zostało potwierdzone podczas postępowania sądowego. Kiedy spadkobierców jest wielu, często dochodzi do nieporozumień, które mogą skutecznie wydłużyć czas oczekiwania na dokonanie działu spadku. Aby usprawnić tę procedurę, spadkobiercy mogą na własną rękę zlecić oszacowanie wartości nieruchomości rzeczoznawcy majątkowemu.

Spadkobierca potrzebuje wyceny odziedziczonej nieruchomości także do celów podatkowych. Jak wiadomo, podstawa opodatkowania (wartość nieruchomości) może zostać określona przez spadkobiercę samodzielnie. Nietrudno jednak wtedy podać zaniżoną lub zawyżoną kwotę, co skutkuje przysporzeniem sobie kłopotów z Urzędem Skarbowym. Wycena nieruchomości do spadku powinna zostać przeprowadzona przez profesjonalistę a jej wynik winien mieć odzwierciedlenie w cenach obowiązujących na lokalnym rynku.

Trzecią niezwykle istotną sytuacją, w której oszacowanie wartości nieruchomości pochodzącej ze spadku może okazać się nieocenione, jest chęć dokonania sprzedaży. Dzięki pracy rzeczoznawcy majątkowego spadkobierca nie tylko zdobywa wiedzę na temat optymalnej ceny, której może oczekiwać za swoją nieruchomość, ale także zyskuje wiarygodność w oczach potencjalnych nabywców i usprawnia procedurę sprzedaży.

Jakie czynniki mają wpływ na wartość nieruchomości?

Na wartość nieruchomości ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego ma wpływ wiele czynników. W uproszczeniu możemy podzielić je na niezwiązane bezpośrednio z nieruchomością oraz te wynikające ze stanu nieruchomości. Wśród czynników związanych z nieruchomością znajdziemy wszystkie istotne cechy nieruchomości wynikające ze stanu prawnego i technicznego, rodzaju nieruchomości, lokalizacji i bezpośredniego sąsiedztwa, rozkładu funkcjonalnego, itp. Do najważniejszych czynników zewnętrznych zalicza się przede wszystkim aktualna sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości związana z podażą mieszkań, dostępem do kredytów, potencjałem inwestycyjnym miejscowości, dostępnością alternatywnych przedmiotów lokaty kapitału.

Gdzie znaleźć rzetelnego rzeczoznawcę majątkowego?

Listę rzeczoznawców działających na danym terenie bez problemu można wyszukać w Internecie. Kiedy znane są imię i nazwisko rzeczoznawcy majątkowego, jego uprawnienia można z łatwością zweryfikować w internetowym rejestrze dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych oraz stosowna legitymacja są gwarancją, że dana osoba posiada niezbędne kwalifikacje.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena