W sprawach dotyczących spadku mamy do wyboru dwie drogi – jest to postępowanie w sądzie lub u notariusza. Obie te opcje mają swoje zalety i wady. W przypadku postępowania sądowego na pewno pozytywem jest niski koszt, a także opcje rozwiązania możliwych problemów z dziedziczeniem. 

Data dodania: 2021-05-05

Wyświetleń: 808

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Sprawa spadkowa - w sądzie czy u notariusza?

Trwa ono jednak nieraz naprawdę długo i wymaga od nas sporego nakładu pracy przy gromadzeniu dokumentów i pisaniu wniosku. Postępowanie u notariusza jest znacznie łatwiejsze. Ceną za to jest jednak wyższy koszt oraz konieczność stawienia się wszystkich zainteresowanych.

Postępowanie przed sądem o stwierdzenie nabycia spadku

Postępowanie w sądzie otwiera złożenie wniosku o stwierdzenia nabycia spadku. Dokonują tego spadkobiercy. Sąd rejonowy określa się zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy. Do takiego wniosku trzeba dołączyć kilka niezbędnych dokumentów. Są to:

  • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet zamężnych;
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
  • testament (jeśli został sporządzony przez zmarłego);
  • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia.

Sąd zajmuje się zarówno dziedziczeniem z ustawy, jak i z testamentu. Trzeba pamiętać o wskazaniu we wniosku wszystkich potencjalnych spadkobierców. Jeśli ktoś z nich nie może uczestniczyć w sprawie, możliwe jest wyznaczenie pełnomocnika.
Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł. W następstwie postępowania sąd rejonowy wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Dział spadku w sądzie

Po stwierdzeniu nabycia spadku przychodzi pora na dział spadku. Jest on niezbędny do prawidłowego podzielenia ruchomości i nieruchomości po zmarłym między spadkobiercami. Znów należy złożyć do sądu wniosek – tym razem o dział spadku. Do wniosku załącza się:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
  • spis inwentarza, jeżeli został sporządzony (jeśli nie, należy określić majątek spadkowy),
  • informację, czy spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują,
  • odpis z księgi wieczystej, jeśli do spadku przynależy nieruchomość.

Dział spadku określa sąd. Ma różne opcje i bierze pod uwagę zdanie spadkobierców – zwłaszcza jeśli są oni jednomyślni. Co istotne, w postępowaniu stan spadku ustala się według chwili otwarcia spadku, a więc chwili śmierci spadkodawcy, a wartość spadku według cen z chwili dokonania działu spadku. Znaczy to, że przy podziale sąd będzie uwzględniał wartość nieruchomości na dzień dokonywania działu.

Postępowanie przed notariuszem

Drugą opcją potwierdzenia otrzymania spadku jest postępowanie przed notariuszem. Owszem, jest ono droższe. Warto sprawdzić ceny różnych notariuszy, bo mogą się różnić między sobą. Postępowanie takie jednak jest szybsze i łatwiejsze od strony formalnej. Co więcej, każdy notariusz w Polsce może sporządzić poświadczenie dziedziczenia. Nie trzyma nas więc żadna lokalizacja.
Należy wziąć pod uwagę, że do kancelarii muszą stawić się wszyscy spadkobiercy. Nie może istnieć też między nimi spór co do składników spadku.
Po kontakcie z notariuszem musimy już tylko zgromadzić odpowiednie dokumenty, zależne od sytuacji. Z pewnością będą to m.in. akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia/małżeństwa spadkobierców, testament – jeśli istnieje. Później należy już tylko stawić się w wybranej kancelarii w umówionym dniu.

Bibliografia:

https://www.eporady24.pl/postepowanie-spadkowe-droga-sadowa-lub-przed-notariuszem,pytania,5,21,24086.html

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena