Sporządzenie testamentu jest dość powszechnie opisywane w różnych internetowych poradnikach. Co jednak zrobić, kiedy chcemy testament odwołać? Na to pytanie odpowiem w niniejszym artykule.

Data dodania: 2020-12-07

Wyświetleń: 511

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czy można odwołać testament?

No dobrze napisaliśmy testament własnoręcznie lub sporządził go notariusz, ale jednak zmieniliśmy zdanie. Czy testament można odwołać? Oczywiście. Co do zasady nie jest to skomplikowane, aczkolwiek zdarzają się czasami pewne problemy, na które pragnę zwrócić uwagę w niniejszym artykule.

W jaki sposób możemy odwołać testament?

Zasadniczo odwołanie następuje albo poprzez sporządzenie nowego testamentu albo poprzez zniszczenie starego testamentu lub pozbawienie go tych cech, od których zależy jego ważność. Ponadto można wprowadzić zmiany w testamencie, z których wynika wola odwołania zapisów testamentu.

Co istotne jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament, to najlepszym rozwiązaniem jest wyraźnie wskazać w tym nowym testamencie, że stary ulega odwołaniu. W przeciwnym razie odwołaniu ulegają bowiem tylko te postanowienia starego testamentu, które są sprzeczne z zapisami testamentu nowego. A to już może wywoływać wątpliwości, ponieważ trzeba oceniać wzajemną relację obu testamentów, co nie musi być wcale takie oczywiste. Prostą radą jest więc to, co zostało wspomniane na początku tego akapitu – jeżeli sporządzasz nowy testament napisz dla świętego spokoju, że stary zostaje odwołany w całości. Twoi spadkobiercy unikną wtedy zupełnie niepotrzebnych sporów interepretacyjnych.

Co z testamentem notarialnym?

Ciekawa jest sytuacja z testamentem notarialnym. Oryginał pozostaje przecież u notariusza, a spadkodawca ma jedynie wypis (wypisy można wydawać w nieograniczonej ilości). Jednakże należy wskazać, że odwołanie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego może nastąpić przez świadome zniszczenie przez spadkodawcę wypisu aktu notarialnego zawierającego testament. Nie ma zatem potrzeby niszczyć oryginału, tym bardziej, iż zasadniczo nie jest to możliwe (oryginał ma obowiązek przechowywać notariusz).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena