W sytuacji, kiedy po śmierci bliskiej osoby spadek dziedziczy po niej kilka osób, może dojść do podziału spadku na drodze sądowej. Wynika to z faktu, że spadkobiercy wspólnie są właścicielami wszystkiego, co jest przedmiotem dziedziczenia, a niejednokrotnie trudno jest im dojść pomiędzy sobą do porozumienia.

Data dodania: 2019-01-29

Wyświetleń: 1051

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wsparcie przy podziale spadku na drodze sądowej

Sytuacja może być też skomplikowana poprzez sam charakter spadku, np. w postaci domu, w którym raczej nie chcą mieszkać wspólnie wszyscy spadkobiercy. Utrudnieniem mogą być też wzajemne relacje pomiędzy spadkobiercami. Aby zapobiec eskalacji konfliktów czasem znacznie lepszym rozwiązaniem jest podział spadku w sądzie, gdyż wówczas to niezależny organ dzieli odziedziczone dobra.

Proces podziału spadku - jak wygląda w praktyce? 

Wspólność spadku może zostać zniesiona poprzez jego podzielenie, a więc przyznanie poszczególnym spadkobiercom wyłącznych praw do konkretnych części bądź też składników tego majątku. Jednakże, aby taka operacja była możliwa, konieczne jest ustalenie, jak duże udziały w spadku ma każdy ze spadkobierców. Wartość spadku jest szacowana według cen, jakie obowiązują w momencie jego dzielenia, a stan spadku ustalany jest według momentu śmierci spadkodawcy. 

Dział spadku może zostać przeprowadzony w sądzie albo też poprzez wzajemne zawarcie umów pomiędzy spadkobiercami. Można też fizycznie podzielić się namacalnymi dobrami, a więc umówić się, że jeden ze spadkobierców bierze mieszkanie, a drugi na przykład samochód. Alternatywnym rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy jeden ze spadkobierców zabiera dobro majątkowe, np. w postaci nieruchomości, ale musi spłacić drugiego spadkobiercę, któremu prawnie należy się określona kwota z wartości danego dobra. W praktyce jednak często okazuje się, że ciężko jest dość do porozumienia bez udziału sądu, zwłaszcza jeśli spadkobierców jest wielu. Wystarczy, że chociażby jedna osoba nie zgodzi się na zaproponowane przez resztę spadkobierców warunki, a sprawa będzie musiała mieć swój finał w sądzie. 

W jaki sposób sprawa trafia do sądu? 

Możliwość skierowania sprawy do sądu ma każdy ze spadkobierców poprzez złożenie stosownego wniosku oraz wniesienie opłaty 500 zł. Wówczas to sąd ustala ewentualny podział dóbr albo też wysokość i termin uiszczenia spłaty lub dopłaty. Podczas postępowania sądowego każdy ze spadkobierców ma czas na to, aby wyartykułować swoje roszczenia. W momencie, kiedy postępowanie dobiegnie już końca i zostanie wydany prawomocny wyrok - nie ma już takiej możliwości.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena