W 2018 roku słowo RODO zrobiło zawrotną karierę. Było odmieniane przez wszystkie przypadki, a wiele osób zastanawiało się, o co właściwie chodzi. RODO to nic innego, jak rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych.

Data dodania: 2019-02-14

Wyświetleń: 995

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Co powinieneś wiedzieć na temat RODO?

Kary za nieprzestrzeganie przepisów są wysokie
Nieprzestrzeganie przepisów RODO wiąże się z karami finansowymi. Mowa o kwotach rzędu nawet 20 milionów EURO! Podawana jest także procentowa wysokość kar. Wynosi ona 4 % wartości rocznego światowego obrotu danej firmy. Jednak w każdym przypadku wysokość kary jest ustalana indywidualnie, w zależności od okoliczności. Organem decydującym o wysokości kar w Polsce jest Polski Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Bierze on pod uwagę szereg czynników między innymi: czas trwania naruszenia przepisów, jego wagę, umyślność lub nieumyślność określonych działań czy rodzaj danych osobowych, które uległy naruszeniu.

Kary finansowe to jedno, ale równie dotkliwą karą może być utrata renomy. Podmiot, na który nałożono kary w związku z nieprzestrzeganiem RODO musi liczyć się z utratą zaufania klientów.

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych
Wejście w życie przepisów RODO sprawiło, że podmioty których one dotyczą muszą zwracać większą uwagę na kwestie związane z ochroną danych osobowych np. analizę ryzyka, zabezpieczania informacji oraz przejrzystości prowadzonych działań.

Podmioty, które na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych i jest to podstawa ich działalności, mają obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych. Kolejny obowiązek to informowanie o wycieku danych osobowych. Podmiot, w którym doszło do takiego naruszenia, musi poinformować o tym w ciągu 72 godzin. Dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko, że dane wpadną w niepowołane ręce. Obowiązkiem każdego podmiotu przetwarzającego dane jest również prowadzenie rejestru zawierającego informacje o rodzaju danych, celu oraz sposobie ich przetwarzania.

Obowiązki podmiotów, a prawa konsumentów
Z kolejnych obowiązków podmiotów wynikają pewne prawa konsumentów. Podstawowym jest prawo dostępu do danych. Konsument może w każdej chwili domagać się od przedsiębiorstwa udzielenia szczegółowych informacji o zgromadzonych na jego temat danych. Co ciekawe, konsument ma także prawo do przenoszenia danych, czyli eksportu danych i przekazania ich innemu podmiotowi. Kolejnym prawem konsumenta jest prawo do poprawiania danych osobowych. Podmiot powinien umożliwić konsumentowi nieutrudnioną w żaden sposób korektę zebranych informacji. Jednym z najważniejszych praw konsumentów, z którego istnienia mało kto zdaje sobie sprawę, jest prawo do bycia zapomnianym. Konsument może dzięki niemu wymusić na podmiocie usunięcie zabranych na swój temat danych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena