Zmiany w prawie rodzinnym poszerzyły zakres treści wyroku o rozwód. Do obowiązków sądu rozwodowego należy uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi. Niejednolitą praktykę sądów w tym zakresie postanowił ukrócić Sąd Najwyższy.

Data dodania: 2012-07-21

Wyświetleń: 1359

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Życie wymusiło potrzebę uregulowania w wyroku o rozwód sposobu kontaktowania się małoletnich dzieci z rodzicami. Rozwód kończy spory byłych małżonków, nie zawsze jednak zamyka konflikty pomiędzy ojcem i matką. Zmiany wprowadzone do kodeksu rodzinnego, obowiązujące od 13 czerwca 2009 roku, miały temu zapobiec.

Jak było wsześniej? Praktyka sądów rozwodowych była różna. Część z nich odmawiała uregulowania kontaktów z dziećmi w wyroku rozwodowym. Wówczas w przypadku konfliktu po zakończeniu sprawy o rozwód toczyła się kolejna sprawa, tym razem przed sądem  opiekuńczym.

Co się zmieniło? Sąd w wyroku rozwodowym, w sprawach wniesionych po 13 czerwca 2009 roku, musi rozstrzygnąć o kontaktach z dziećmi. Jest to obowiązkowy element orzeczenia, podobnie jak alimenty czy władza rodzicielska. Mimo zmiany przepisów,  praktyka sądów w dalszym ciągu jest niejednolita.

Przyjmuje się  co do zasady, że  kontakty z dzieckiem mogą zostać ustalone w planie wychowawczym, przygotowanym przez rodziców. Plan wychowawczy nie stanowi jednak części wyroku rozwodowego, nie jest również umową. Mimo tego, niektóre z sądów uznają,  że istnienie planu wychowaczego zwalnia je z obowiązku zamieszczania w treści wyroku jakiegokolwiek zapisu o kontaktach. Dopiero na wyrażnie żądanie małżonków,  w treści wyroku o rozwód powielane są zapisy planu wychowaczego dotyczące kontaktów. Zdarzają się również wyroki tylko z adnotacją o akceptacji planu wychowaczego i zawartych tam kontaktach.

Ostatecznie, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka,  problemem zajął się Sąd Najwyższy. W uchwale z 05.06. 2012 roku , III CZP 72/11 Sąd Najwyższy przeciął wątpliwości i stwierdził, że porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów nie zwalnia sądu z obowiązku orzekania o tych kontaktach w wyroku rozwodowym.

Licencja: Creative Commons