notariusz

Notariusz a sprzedaż mieszkania

Notariusz a sprzedaż mieszkania

Umowa sprzedaży mieszkania to jedna z tych umów, do sporządzenia których niezbędny jest notariusz. Oznacza to, iż musi być ona w formie aktu notarialnego, a każda inna jej postać sprawia, iż jest nieważna. Zasada ta dotyczy wszystkich nieruchomości - bez względu na to czy mieści się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Cieszyne.

Notariusz a wywłaszczenia

Notariusz a wywłaszczenia

Problem wywłaszczenia reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą wywłaszczenie może dotyczyć jedynie nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne i może być dokonane jedynie na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Jak wygląda procedura przygotowania aktu notarialnego?

Jak wygląda procedura przygotowania aktu notarialnego?

Akt notarialny jest dokumentem poświadczającym, że wykonana została pewna czynność prawna. Przepisy prawa jednoznacznie wskazują, w jakich sytuacjach sporządzenie aktu jest konieczne, a niedochowanie tego obowiązku oznacza, że podpisana umowa nie jest ważna i nie ma mocy prawnej. Niekiedy akt spisywany jest nie z konieczności, ale na wniosek zainteresowanych.