Profil Użytkownika

Notariusz a poświadczenie dokumentów

Rodzaj: Wiedza

Notariusz nie tylko sporządza akty notarialne, ale może poświadczyć również nasze dokumenty, takie jak np. spadek, czy też autentyczność podpisu na umowie.

Notariusz a sprzedaż mieszkania

Rodzaj: Wiedza

Umowa sprzedaży mieszkania to jedna z tych umów, do sporządzenia których niezbędny jest notariusz. Oznacza to, iż musi być ona w formie aktu notarialnego, a każda inna jej postać sprawia, iż jest nieważna. Zasada ta dotyczy wszystkich nieruchomości - bez względu na to czy mieści się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Cieszyne.

Notariusz a zrzeczenie się spadku

Rodzaj: Wiedza

Jeżeli bliska nam osoba po swojej śmierci pozostawiła wyłącznie długi, warto poważnie rozważyć opcję odrzucenia spadku. Dzięki możliwości zrzeczenia się spadku, wierzyciele naszego spadkobiercy nie będą mogli ścigać nas za długi zmarłego.

Notariusz a wywłaszczenia

Rodzaj: Wiedza

Problem wywłaszczenia reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami, zgodnie z którą wywłaszczenie może dotyczyć jedynie nieruchomości przeznaczonej na cele publiczne i może być dokonane jedynie na rzecz Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Profil

Wojtek Malinowski

Autor
Napisz wiadomość
Artykułów:
8
Kod partnerski:
/p:117045

Data urodzenia:
2002-10-24
Dołączył:
2016-10-23 16:03:32
Województwo:
inny_kraj

Ostatnie logowanie:
19-04-2017