Notariusz nie tylko sporządza akty notarialne, ale może poświadczyć również nasze dokumenty, takie jak np. spadek, czy też autentyczność podpisu na umowie.

Data dodania: 2016-12-15

Wyświetleń: 1540

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Notariusz a poświadczenie dokumentów

Urzędowe poświadczenie okoliczności

W każdej kancelarii notarialnej, możemy uzyskać urzędowe poświadczenie okoliczności, które mogą przynieść skutki prawne. Każdy notariusz może poświadczyć własnoręczność naszego podpisu na dowolnym dokumencie. W tym celu musimy mu przedstawić nasz dowód osobisty, albo inny dokument, który potwierdzi naszą tożsamość. Nasz podpis musi być zawsze złożony w obecności notariusza, który będzie odpowiadał za jego potwierdzenie.


Jakie dokumenty może poświadczyć notariusz?

Notariusze najczęściej poświadczają podpisy: na pełnomocnictwach, wzorach podpisów członków organów osób prawnych oraz różnorodnych oświadczeniach. W każdej kancelarii notarialnej możemy również uwierzytelnić zgodność odpisu, wyciągu oraz kopii dokumentu. Aby uwierzytelnić np. wyciągi z KRS, świadectwa maturalne, czy też wyroki sądowe musimy przedstawić u notariusza oryginalne dokumenty. Jeżeli nasz odpis zostanie poświadczony przez notariusza, to będziemy mogli posługiwać się jednocześnie tym samym dokumentem w wielu różnych urzędach. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które w wielu przypadkach pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu i nerwów


Poświadczanie dokumentów prywatnych

Pamiętać należy również i o tym, że notariusze mają obowiązek poświadczania nie tylko dokumentów urzędowych, ale również wszystkich dokumentów prywatnych. Musimy pamiętać jednak o tym, że sporządzony przez notariusza odpis danego dokumentu prywatnego nigdy nie będzie dokumentem urzędowym. Jeżeli dokumenty prywatne zawierać będą szczególne cechy np. poprawki, dopiski, znaki wodne, suche pieczątki, czy uszkodzenia fizyczne, to notariusz wszystkie szczegóły bardzo dokładnie opisuje w specjalnym poświadczeniu. Notariusze mogą również poświadczyć datę przedstawienia mu określonego dokumentu. Mało kto wie również o tym, że notariusz może potwierdzić również to, czy żyjemy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena