Każdy człowiek decydujący się na zakup własnego mieszkania - niezależnie od tego, czy jest to duże miasto jak Poznań, czy małe miasteczko jak Zamość, staje przed swoistą procedurą, która jest wymagana przy zakupie nieruchomości.

Data dodania: 2016-11-14

Wyświetleń: 1607

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Notariusz a kupno mieszkania

UMOWA PRZEDWSTĘPNA
Jeżeli uda znaleźć się nam mieszkanie, które będzie nam odpowiadało, należy ustalić warunki kupna-sprzedaży, ze sprzedającym. Następnie trzeba podpisać umowę przedwstępną i choć można ją sporządzić samemu, bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wizyta u notariusza, którego poświadczenie daje prawną gwarancję, że mieszkania faktycznie zostanie sprzedane. Przy takiej umowie kupujący przekazuje sprzedającemu zadatek, który jest gwarancją zawarcia umowy. W przypadku wycofania się kupującego, traci on zadatek, natomiast w przypadku gdy umowę zerwie sprzedający - wypłaca drugiej stronie podwójny zadatek. Gdy umowa dojdzie do skutku, zadatek zalicza się na poczet końcowej ceny.

UMOWA WŁAŚCIWA
Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Notariusz swoje czynności (poza wyjątkowymi przypadkami) wykonuje tylko w kancelarii, dlatego obie strony muszą się u niego stawić. Kancelaria sporządzająca taką umowę, wcześniej poprosi obie strony o dostarczenie odpowiednich dokumentów, potrzebnych do jej sporządzenia. Mogą to być:

  • dokumenty tożsamości;
  • wypis z księgi wieczystej;
  • umowa przedwstępna;
  • zaświadczenie z banku o udzieleniu kredytu;
  • pełnomocnictwo - jeżeli któraś ze stron nie może zjawić się osobiście.

PODPIS
Gdy strony stawią się u notariusza, ten odczytuje treść aktu notarialnego przed podpisaniem go przez kupującego i sprzedającego. Jest to ostatni moment, na wprowadzenie jakichkolwiek poprawek lub wychwycenie niezgodności w umowie, gdyż po podpisaniu umowa ma charakter prawnie wiążący dla obu stron. Po podpisaniu umowy następuje zapłata w sposób wcześniej ustalony.
Ważne jest to, że przy podpisywaniu umowy należy uiścić wszelkie opłaty pobierane przez notariusza.

Po pomyślnym zakończeniu transakcji, oryginał aktu zostaje u notariusza, który po 10 latach przekazuje go do archiwum sądowego. Strony natomiast otrzymują po jednym wypisie aktu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena