Umowa sprzedaży mieszkania to jedna z tych umów, do sporządzenia których niezbędny jest notariusz. Oznacza to, iż musi być ona w formie aktu notarialnego, a każda inna jej postać sprawia, iż jest nieważna. Zasada ta dotyczy wszystkich nieruchomości - bez względu na to czy mieści się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Cieszyne.

Data dodania: 2016-12-15

Wyświetleń: 954

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Notariusz a sprzedaż mieszkania

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia aktu notarialnego i jak wygląda taki dokument

Po uzgodnieniu wszelkich szczegółów dotyczących sprzedaży mieszkania obie strony - zarówno sprzedający, jak i kupujący - muszą  sporządzić odpowiedni dokument w czym może im pomóc Notariusz. Uczestnicy procesu sprzedaży powinni dostarczyć do wybranego Notariusza odpowiednie dokumenty - w przypadku kupującego jest to zaświadczenie z banku o udzielonym kredycie (wyjątkiem jest zakup za gotówkę), natomiast sprzedający powinien dostarczyć wypis z księgi wieczystej, akt notarialny mieszkania, zaświadczenie z urzędu, iż w mieszkaniu nie jest nikt zameldowany oraz zaświadczenie z administracji o braku zaległości w opłatach. Dodatkowo obie strony powinny posiadać dokumenty tożsamości.

Akt notarialny sporządzony przez notariusza powinien zawierać następujące dane:

  • datę sporządzenia dokumentu,
  • miejsce sporządzenia aktu,
  • dane notariusza oraz adres kancelarii,
  • dane osób biorących udział w transakcji,
  • oświadczenia stron,
  • stwierdzenia o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu aktu,
  • podpisy notariusza oraz osób biorących udział w transakcji.

Dopiero tak sporządzony i podpisany akt notarialny potwierdza prawnie sprzedaż mieszkania. Oryginał dokumentu pozostaje u notariusza (który na jego podstawie składa wniosek o wpis do księgi wieczystej), a kupujący i sprzedający otrzymują po jednym wypisie. Po upływie dziesięciu lat akt notarialny jest przekazywany do archiwum sądowego.

Jak wygląda zawarcie aktu notarialnego u notariusza

W celu sporządzenia aktu notarialnego wszystkie dokumenty przygotowane przez kupującego i sprzedającego powinny być dostarczone z odpowiednim wyprzedzeniem - kancelaria notarialna musi mieć czas na przygotowanie umowy sprzedaży nieruchomości. Dobrą praktyką jest także to, iż obie strony mają możliwość wcześniejszego zapoznania się z umową - aby w razie jakichkolwiek wątpliwości móc zgłosić zastrzeżenia i ewentualne poprawki. Na ostatecznym spotkaniu notariusz odczytuje przygotowany akt notarialny, który - w przypadku obustronnej zgody - jest podpisywany. Notariusz powinien zadbać o to, aby transakcja przebiegła w sposób prawidłowy i zgodny z prawem - jego zadaniem jest informowanie obu stron o ich prawach i obowiązkach oraz o skutkach umowy, a także dbanie o interesy kupującego i sprzedającego.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena