Adwokat, notariusz, prokurator, mediator, sędzia – to najpopularniejsi spośród prawników. Wszyscy oni strzegą prawa, ale pod różnym kątem. Poznajmy z kim i w jakiej sytuacji prawnej możemy lub musimy się zetknąć.

Data dodania: 2017-06-29

Wyświetleń: 1357

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Prawo – na straży porządku

Prawo stanowi system norm prawnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa. Prawo zawiera dyrektywy określające normy postępowania. Ze względu na metodę regulacji wylicza się prawo zewnętrzne, czyli międzynarodowe, a także prawo wewnętrzne. W te ostatnie wliczają się takie gałęzie prawa jak: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe oraz prawo rodzinne.

Prawnicy

Prawnik to osoba, która naukowo lub zawodowo zajmuje się prawem. To bardzo ogólna definicja, ponieważ szczegółowe definicje prawnika zostały przypięte do konkretnych gałęzi prawniczych. Wśród prawników wymienia się bowiem między innymi: adwokatów, notariuszy, prokuratorów, mediatorów i sędziów.

Adwokaci

Adwokat to prawnik, który świadczy pomoc prawną. Nazywa się go niekiedy radcą prawnym. Zadania adwokata polegają na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami na przykład jako obrońca konkretnych osób.

Notariusze

Notariusz to prawnik, który świadczy pomoc prawną. Wlicza się on w zawody zaufania publicznego. Zadania notariusza polegają na sporządzaniu aktów notarialnych, sporządzaniu aktów dziedziczenia, składaniu wniosków o wpisy w księgach wieczystych itd.

Prokuratorzy

Prokurator to prawnik z ramienia organu władzy państwowej, który wykrywa i ściga przestępstwa. Występują prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Prokurator Generalny stojący na czele prokuratury i niekiedy pełniący jednocześnie funkcję Ministra Sprawiedliwości. Najprościej rzecz ujmując prokuratorzy wnoszą i popierają akty oskarżenia.

Mediatorzy

Mediator to prawnik, który zajmuje się mediacją między jedną i drugą stroną. Rolę mediatora odgrywają przede wszystkim prawnicy, ale nie tylko, bo również psychologowie, biologowie i socjologowie. Mediator bez względu na przebieg mediacji między stronami pozostaje bezstronny i nie wpływa na jej ostateczny wynik.

Sędziowie

Sędzia to prawnik odgrywający rolę funkcjonariusza publicznego, który orzeka w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów. Występują sędziowie sądów administracyjnych, sądów wojskowych, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Przy orzekaniu wyroków sędzia kieruje się przede wszystkim niezawisłością, czyli podleganiem jedynie Konstytucji i ustawom.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena