Reklamacja obuwia jest jedną z najczęstszych reklamacji zakupionego towaru. Co możemy zrobić, gdy obuwie nie spełnia naszych oczekiwań, rozkleja się, gubi fleki lub po prostu rozpada się? Wszelkie roszczenia zawsze kierujemy do sprzedawcy butów, a nie do producenta.  

Data dodania: 2013-04-19

Wyświetleń: 1604

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak najskuteczniej reklamować buty

Podstawy reklamacji obuwia

Zgodnie z prawem konsumenci dysponują dwoma podstawami reklamacji obuwia:  gwarancją oraz niezgodnością towaru z umową. Z tych podstaw korzysta się w inny sposób, poniżej wytłumaczona zostanie każda z nich. 

  • niezgodność towaru z umową –  według ustawy towar jest uznawany za niezgodny z umową, gdy buty niedługo po zakupie się rozkleją, ulegną przetarciom, zniszczeniu materiału bądź odbarwią się pomimo ich prawidłowego używania. Skoro buty służą do chodzenia, a nie do leżenia na witrynach wystawowych, to towar jest niezgodny z umową. Buty przede wszystkim mają służyć do chodzenia, w drugiej kolejności mają spełniać pewną rolę estetyczną. Istotnym jest, aby niezgodność ta występowała w chwili wydania towaru kupującemu. Buty muszą mieć wadę już w chwili wydania, czyli gdy je kupujemy. Można to uznać za wadę ukrytą (niezawinioną przez sprzedawcę). Zgodnie z prawem domniemywa się, że wada, która ujawni się do 6 miesięcy od dnia zakupu, jest wadą, która miała miejsce już w chwili wydania.

  • gwarancja – jest przyznawana przez producenta obuwia, ściśle określa zasady, a także czas trwania. Gwarancja na obuwie coraz częściej trwa 2 lata, ale dalej można spotkać się z gwarancjami udzielanymi na rok. Gwarancja określa dokładnie w załączonym do butów dokumencie gwarancyjnym, czego możemy się spodziewać. Zadaniem gwarancji jest określenie, jakich działań możemy się spodziewać, jeżeli buty zostaną uszkodzone, czyli czy zostaną one np. naprawione, wymienione na nowe oraz jak należy zgłaszać wady.

Uprawnienia wynikające z niezgodności towaru z umową

Jeśli stwierdzimy do 6 miesięcy od zakupienia obuwia, iż ma ono wady, które nagle się ujawniły, to zgodnie z prawem sprzedawca powinien podjąć we właściwej kolejności następujące działania:

- nieodpłatna naprawa obuwia przez szewca,

- wymiana butów na nowe z tego samego modelu, o ile taki jeszcze jest,

- obniżenie ceny obuwia - nastąpi, gdy nie ma możliwości naprawy lub naprawa będzie zbyt droga; sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie; naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności lecz niezgodność nie jest bardzo istotna,

- odstąpienie od umowy sprzedaży towaru, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów; sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie; naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, lecz niezgodność jest bardzo istotna.

Termin reklamacji obuwia

Zgodnie z prawem niezgodność towaru z umową musi być ujawniona w terminie 2 lat od dnia wydania obuwia. Na żądanie naprawienia, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy mamy rok od dnia stwierdzenia niezgodności. Co istotne, paragon nie będzie konieczny, pod warunkiem, że będziemy w stanie wykazać, iż nasze buty kupiliśmy w danym sklepie – np. posiadamy wydruk płatności kartą.  

Licencja: Creative Commons
0 Ocena