Artykuły

post

Ulga na dziecko

Po raz ostatni podczas wypełniania deklaracji podatkowej można będzie skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka w jej obecnie dobrze znanym kształcie. Od kolejnego roku szykują się zmiany.

post

Kto się rozlicza przez PIT-28?

Osoby, które będą rozliczać się poprzez formularz PIT-28, to podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (także w formie spółki cywilnej lub jawnej), osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

post

Koszt uzyskania przychodów

Podatnik, odliczając koszty uzyskania przychodów, obniża w ten sposób podstawę opodatkowania, dzięki czemu płaci się niższy podatek. Co i w jaki sposób można odliczyć, uzależnione jest przede wszystkim od statusu podatnika.