Zaliczka od kontrahenta otrzymana na poczet dostawy lub wykonania usługi nie jest, co do zasady, uznawana za przychód, od którego płaci się podatek. Jednak w niektórych przypadkach zaliczka może być uznana jako przychód i będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami.

Data dodania: 2013-03-27

Wyświetleń: 1570

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

praow podatkowe
Zgodnie z ustawą o podatkach od przychodu z działalności gospodarczej, nie można uznać zaliczki dokonanej na poczet dostawy lub wykonania usługi. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi powiększać podstawy opodatkowania o otrzymaną od kontrahenta zaliczkę.


Całość zapłaty

W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma z góry całą płatność, będzie on zobowiązany do ujęcia tej kwoty jako przychodu. Jednak nie w momencie, w którym ją otrzymał, a dopiero w momencie wykonania usługi lub dostawy towarów. Zgodnie z prawem podatkowym, zaliczka również zostanie ujęta jako przychód po zrealizowaniu usługi, nie ma znaczenia w tej sytuacji jej wysokość, wartość zaliczki może stanowić nawet całość należności.Rezygnacja z usługi

W przypadku, gdy kontrahent rezygnuje z kontraktu, a zaliczka została wpłacona, podatnik będzie zobowiązany do uznania zaliczki jako przychodu. W tej sytuacji zaliczka staje się kwotą należą, jaka podlega opodatkowaniu. Dzieje się tak w momencie, gdy kontrahent odstępuje od zawartej umowy.Rozliczenie podatku od wpłaconej zaliczki

Tak jak wyżej wspomniano, zaliczka na poczet wykonania lub dostawy usługi czy towaru nie jest na samym początku uznawana jako przychód, od którego należy zapłacić podatek. Jednak w niektórych przypadkach będzie ona uznawana jako przychód. Należy pamiętać, iż obowiązek podatkowy powstaje nawet w sytuacji, gdy usługa zostanie wykonana częściowo, a podatnik ustali w umowie z kontrahentem kwoty należności za poszczególne etapy wykonania usługi.


Faktura zaliczkowa

Każdy podatnik musi pamiętać o wystawieniu faktury przy przyjmowaniu zaliczki, jest to tzw. faktura zaliczkowa. Samo przyjęcie zaliczki nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego, natomiast ma to miejsce w przypadku podatku VAT.

W przypadku wystawienia faktury VAT otrzymanie zaliczki zobowiązuje do zarejestrowania zdarzenia w ewidencji VAT-u. Termin na jej sporządzenie to okres siedmiu dni od dnia otrzymania przez podatnika zaliczki. Wysokość podatku zależy od wysokości otrzymanej zaliczki. Po zrealizowaniu usługi lub dostarczeniu towaru, podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury końcowej, bardzo ważne jest, aby na niej znajdowały się numery faktury zaliczkowej.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena