umowy

Zutylizować „śmieciówki"

Zutylizować „śmieciówki"

„Dziennik Gazeta Prawna” opublikowała dane Państwowej Inskpekcji Pracy, które doskonale obrazują kierunek, którym zmierzają polscy pracodawcy w stosunku do swoich pracowników i ich zatrudniania. Zbadano mianowicie ilość umów podpisywanych na czas określony dłuższy niż 5 lat.

Polaku, umowy trzeba czytać

Polaku, umowy trzeba czytać

Niniejszy artykuł poświęcony jest różnego rodzaju umowom, których często nie czytamy. Każdy w swoim życiu podpisuje wiele różnego rodzaju zobowiązań, są to głównie wspomniane umowy. Artykuł ten przedstawia przykłady, które mogą stać się swego rodzaju zasadzkami.

Umowy zawierane na odległość, czyli o ważnych obowiązkach przedsiębiorcy posiadającego firmową stronę internetową.

Umowy zawierane na odległość, czyli o ważnych obowiązkach przedsiębiorcy posiadającego firmową stronę internetową.

W epoce informacyjnej musieliśmy nauczyć się poruszać w świecie Internetu. Nie da się tego uniknąć, bo odgrywa on coraz większą rolę w porozumiewaniu się ludzi. W sieci poszukujemy nie tylko wiadomości, rozrywki, kontaktów, produktów,  ale także zawieramy umowy. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?