W epoce informacyjnej musieliśmy nauczyć się poruszać w świecie Internetu. Nie da się tego uniknąć, bo odgrywa on coraz większą rolę w porozumiewaniu się ludzi. W sieci poszukujemy nie tylko wiadomości, rozrywki, kontaktów, produktów,  ale także zawieramy umowy. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Data dodania: 2012-07-27

Wyświetleń: 3588

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Umowy zawierane na odległość, czyli o ważnych obowiązkach przedsiębiorcy posiadającego firmową stronę internetową.

Działalność przedsiębiorcy wymaga poruszania się wśród wielu informacji. Nieustannie trzeba podejmować szereg decyzji i rozwiązywać na bieżąco problemy. Niezbędna też jest podstawowa wiedza z zakresu prawa. Właściciel firmowej strony internetowej ma do spełnienia kilka obowiązków, o których chciałabym teraz napisać.

Najpierw przedstawię podstawowe cechy związane z tego typu umową.

Jakie cechy ma umowa zawierana na odległość?

Taka umowa nie wymaga przede wszystkim obecności stron. Potrzebne są natomiast środki porozumiewania się na odległość, do których należą:

 •  telefon,
 •  poczta elektroniczna,
 •  telefaks,
 •  formularz drukowany lub elektroniczny,
 •  reklama prasowa z wydrukowanym formularzem zamówienia,
 •  reklama w postaci elektronicznej,
 •  katalog,
 •  radio i telewizja.


Ważna zgoda konsumenta
Posłużenie się tymi środkami, w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta. Nikt z nas nie lubi bowiem niechcianej reklamy, czy propozycji ofertowych.

Warto zapoznać się z obowiązkami właściciela strony internetowej, aby uniknąć przykrych konsekwencji.
Jeśli jesteś przedsiębiorcą wykorzystującym w swojej działalności serwis internetowy masz kilka obowiązków. Przede wszystkim przedstaw potencjalnemu klientowi następujące dane:

 •  imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę);
 •  nazwę organu, który zarejestrował Twoją działalność gospodarczą;
 •  numer pod, którym zostałeś zarejestrowany;
 •  wysokość wynagrodzenia;
 •  zasady zapłaty lub wynagrodzenia;
 •  koszty, termin i sposób dostawy;
 •  miejsce i sposób składania reklamacji.


Poinformuj koniecznie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, jeśli np. usługa została wykonana zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami i jest związana ściśle z jego osobą.

Termin 14 – dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Gdy umowa dotyczy usługi ten termin liczy się od dnia jej zawarcia.

Istotna informacja dla przedsiębiorcy i klienta.
W przypadku braku niezbędnych informacji termin, w którym konsument może odstąpić od umowy wynosi 3 miesiące. Warto zatem zadbać o ten element umowy.

Przedstawiłam tylko wybrane zagadnienia związane z takimi umowami, które nie wymagają obecności stron stosujących środki porozumiewania się na odległość. Jeśli jednak pojawi się jakiś konflikt, to warto wiedzieć, że są możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia konfliktu, które mają wiele korzyści i zalet.

Konstruując umowę można zawrzeć odpowiedni zapis i skorzystać np. z pomocy mediatora z Ośrodka Mediacyjnego lub Sądu Arbitrażowego. Być może unikniesz wtedy kosztownego, długotrwałego i stresującego procesu sądowego. Możliwe jest także zachowanie poprawnych relacji ze swoim partnerem biznesowym. Przyjrzyj się temu zagadnieniu i wykorzystaj podane informacje już w momencie tworzenia umowy.

Żródło:
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. - O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
Mariusz Trela „Moduł I – Prawo” Materiały szkoleniowe z warsztatów menadżerskich, Toruń 2010
fot. Alan Bain/500px.com

Licencja: Creative Commons
4 Ocena