CMR to skrót pochodzący z języka francuskiego, oznaczający Międzynarodowy List Przewozowy. Ta fraza stosowana jest przez wszystkich w branży transportowej, niezależnie od kraju. Dokument CMR jest podstawowym dokumentem przewozu towarów. Akt prawny stanowiący o transporcie nazywa się Konwencją CMR. 

Data dodania: 2021-12-28

Wyświetleń: 408

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

CMR (Międzynarodowy List Przewozowy) – co musisz o nim wiedzieć?

Jest to zbiór praw i obowiązków każdego przedsiębiorstwa z ogniwa dostawy towarów, czyli załadunku, transportu i rozładunku. Towar, który przekracza granicę państwa, w którym został załadowany, musi zostać wpisany w dokumencie CMR. Jeżeli towar nie opuszcza kraju, czyli mówimy o transporcie kabotażowym, dokument CMR nie jest wymagany. Transport po jednym kraju może zostać dokonany na podstawie dokumentu WZ w Polsce, bądź Lieferschein w krajach zachodnich.

W jaki sposób wypełniać ten dokument?

Dokument przewozowy przeważnie wypełnia kierowca. Musi wpisać na tym dokumencie miejsce i datę faktycznego załadunku oraz rozładunku towaru. Należy również nanieść podstawowe informacje o towarze, czyli jego wagę, ilość, rodzaj. Dokument CMR stanowi podstawę w transporcie. Druczki CMR są jak kalka, pisząc na jednym wszystko przebija się na kolejne. Do jednego transportu należy wypisać jeden dokument CMR, lecz w czterech kopiach. Jedna kopia zostaje na miejscu załadunku, gdzie nadawca towaru ma potwierdzenie o firmie transportującej dany towar. Jedna kopia trafia na miejsce rozładunku towaru. Odbiorca towaru ma oczywiście potwierdzenie w postaci towaru, lecz na tym dokumencie mogą znajdować się istotne kwestie dotyczące samego transportu. Przeważnie dwie pozostałe kopie trafiają do biura firmy transportowej, gdzie są potwierdzeniem na realizację usługi oraz podstawą do wypłacenia należności za dany transport. Kolejno są to kopie koloru czerwonego, niebieskiego, zielonego oraz szarego. Na tym dokumencie wpisuje się również dane firmy transportowej, numery ciągnika siodłowego oraz naczepy, dane kierowcy pojazdu ciężarowego. Jeśli wystąpią jakieś problemy w trakcie transportu należy wpisać je w dokumencie CMR. Przy kontroli drogowej przez ITD, bądź zagraniczne Zoll lub BAG, należy okazać CMRki dotyczące towarów znajdujących się na naczepie. Osoba kontrolująca bez problemu może sprawdzić, czy nie została przekroczona dopuszczalna masa pojazdu, czy towar został należycie zabezpieczony na czas transportu. Istnieje również pojęcie neutralizacji dokumentów. W tym przypadku na specjalne zlecenie spedytora kierowca ma obowiązek odpowiednio wypełnić dokument CMR tak, aby została zachowana tajemnica biznesowa. Czyli przykładowo przedsiębiorstwo na rozładunku ma nie posiadać wiedzy oraz danych o miejscu faktycznego załadunku.

Jaką rolę pełni w transporcie?

CMRka pełni bardzo ważną rolę w transporcie. Jest to dokument, na podstawie którego został zlecony, wykonany oraz odebrany transport towarów. Na podstawie dokumentów transportowych można rościć prawa opłacenia faktury za dany transport. Jest to również podstawa wg konwencji CMR, do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub w innych kluczowych kwestiach. Bez tego dokumentu kierowca nie może być rozliczony z wykonanego przejazdu. Na podstawie tego właśnie dokumentu jest realizowany międzynarodowy transport towarów.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena