Akt notarialny jest dokumentem poświadczającym, że wykonana została pewna czynność prawna. Przepisy prawa jednoznacznie wskazują, w jakich sytuacjach sporządzenie aktu jest konieczne, a niedochowanie tego obowiązku oznacza, że podpisana umowa nie jest ważna i nie ma mocy prawnej. Niekiedy akt spisywany jest nie z konieczności, ale na wniosek zainteresowanych.

Data dodania: 2016-07-21

Wyświetleń: 716

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Jak wygląda procedura przygotowania aktu notarialnego?

Kiedy akt notarialny jest wymagany?

Na pewno kancelarię notarialną trzeba odwiedzić, jeśli planuje się transakcję związaną z jakąś nieruchomością (mieszkanie, lokal, dom, działka, las, grunt rolny). Nie trzeba wybierać notariusza z tej samej miejscowości, gdzie ta nieruchomość się znajduje.

W formie aktu notarialnego muszą być także sporządzone umowy dotyczące przekazywania majątku jako darowizny lub w zamian za dożywotnią opiekę. Notariusz zajmuje się także sprawami spadkowymi. Testament notarialny znacznie trudniej podważyć niż ten sporządzony samodzielnie w domu. Ponadto prawnik może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli obecni są wszyscy spadkobiercy, a dodatkowo, jeżeli są jednomyślni co do dziedziczenia, notariusz może także podzielić spadek.

Jeżeli małżonkowie chcą mieć rozdzielność majątkową, umowa taka również musi mieć postać aktu notarialnego. Może być sporządzona przed ślubem lub w każdym momencie trwania małżeństwa.

Tylko za pomocą aktu notarialnego można także zarejestrować spółkę handlową (z wyjątkiem spółki jawnej, ale tutaj też można spisać akt). Wtedy konieczne jest także notarialne poświadczenie podpisu.

Przygotowanie i podpisanie aktu

Aby akt notarialny zawierał wszystkie informacje, był zgodny ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami, konieczne są konsultacje między prawnikiem a zainteresowanymi. Strony podają wszelkie dane, a notariusz wprowadza je do szablonu aktu i dodaje niezbędne zapisy. Jeżeli projekt aktu zostanie przez wszystkich zaakceptowany, można spotkać się w kancelarii notarialnej. Wtedy to prawnik odczytuje wobec obecnych sporządzony dokument i musi się upewnić, czy wszyscy go rozumieją i zgadzają się na podane warunki. Następnie notariusz musi potwierdzić tożsamość obecnych, po czym składają oni swoje czytelne podpisy na dokumencie.

Taksa notarialna

Przeprowadzenie czynności prawnych przez notariusza wiąże się z wniesieniem stosownych opłat. Jest to tak zwana taksa notarialna. Jej maksymalna wysokość dla każdego przypadku określona jest przepisami, ale notariusz może ustalić własną, niższą stawkę.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena