Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. Z 2016 r., poz. 831), która weszła w życie z dniem 1 października tego samego roku, narzuca przedsiębiorcom przeprowadzenie audytu energetycznego i wyraźnie określa, kogo taki obowiązek dotyczy. Warto zatem się dowiedzieć, czy i Twoja firma musi sporządzić taki dokument, a także w jakim terminie.

Data dodania: 2017-10-11

Wyświetleń: 1021

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 1

WIEDZA

-1 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Kto i kiedy musi wykonać audyt energetyczny?

Na początek małe przypomnienie, czym właściwie jest audyt energetyczny. Jest to opracowanie, w którym ocenia się aktualne zużycie energii przez dany obiekt (budynek) oraz podaje się możliwe sposoby zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego, ze wskazaniem optymalnego wariantu. Ma ono znaczenie praktyczne – daje przedsiębiorcy możliwość uzyskania wymiernych oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów eksploatacji i poprawy gospodarowania energią. Z kolei wynikająca z oszczędności poprawa kondycji finansowej firmy stwarza szansę na inwestycje w rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności.

Wspomniana ustawa określa, że procedura audytu musi być wprowadzona we wszystkich przedsiębiorstwach określanych jako duże w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokładniej są to firmy, które w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych
- zatrudniały średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
- osiągnęły roczny netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Szacunki wskazują, że takich przedsiębiorstw jest w Polsce około 5000.

Ustawa mówi, że pierwszy audyt miał być sporządzony w ciągu 365 dni od daty wejścia przepisu w życie, czyli do dnia 1 października 2017 roku. Następnie audyt należy wykonać raz na cztery lata. Niedopełnienie tego obowiązku grozi sankcja finansowa – kara sięgająca nawet 5% rocznego obrotu, co jest wartością niemałą.

Audytem musi zostać objęte co najmniej 90% zużycia energii w obiektach, instalacjach oraz transporcie.

Należy pamiętać, że audyt energetyczny musi być sporządzony przez osobę (lub firmę) z zewnątrz, w żaden sposób niepowiązaną z audytowanym przedsiębiorstwem. Ilość podmiotów wykonujących audyty, posiadających i uprawnienia, i wiedzę, jest ograniczona, a cała procedura może potrwać kilka miesięcy. Trzeba zatem brać to pod uwagę, by zmieścić się w narzuconych prawem terminach.

Nie wolno też zapomnieć o tym, że przeprowadzenie audytu należy obowiązkowo zgłosić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
-1 Ocena