Większości osób słowo audyt kojarzy się tylko z finansami. Jednak oczywiście istnieją także inne formy audytów np. audyt energetyczny. Nim właśnie zajmiemy się w tym wpisie. 

Data dodania: 2016-10-27

Wyświetleń: 479

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Przeprowadzamy audyt energetyczny

W tego rodzaju audycie głównym celem jest zbadanie tego, ile energii zużywa/potrzebuje dany obiekt. Dzięki temu możliwa jest późniejsza optymalizacja i zmniejszenie kosztów energii.

Można powiedzieć, że audyt energetyczny jest pewnego rodzaju ekspertyzą, która polega na ocenie tego ile, w danym obiekcie zużywanej jest energii. Dzięki tej wiedzy, możemy, podejmując odpowiednie kroki, ilość zużywanej przez nas energii może ulec zmniejszeniu. To oczywiście będzie skutkowało również obniżeniem kosztów, na czym najbardziej nam zależy.

Audytu możemy dokonać całościowo tzw. audyt pełny albo tylko fragmentarycznie np. audyt oświetlenia. Najlepiej jednak przeprowadzić pełny audyt, który obejmuje badanie: ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia budynku. Dzięki przeprowadzeniu audytu pełnego zyskamy dużo więcej informacji, które pozwolą nam zaplanować i podjąć odpowiednie kroki optymalizacyjne.

Ekspertyzę audytu energetycznego, dzieli się często na mniejsze fragmenty. Możemy wyróżnić więc:
- przegląd techniczno-budowlany budynku – polega on na ocenieniu stanu technicznego obiektu i dzięki temu wskazaniu miejsc, gdzie możliwe jest, wprowadzenie usprawnień termomodernizacyjnych.
- szkice i zarysy techniczne – ich rzetelne wykonanie pozwala podjąć najlepsze decyzje przy wyborze przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Audyt możemy podzielić również na kilka etapów.

Etap I
Zazwyczaj polega na ustaleniu tego, co generuje największe koszty energii. Z reguły jest to ogrzewanie. W tym kroku mierzy się więc sprawność systemu grzewczego, który jest zainstalowany w budynku oraz określa się jego zapotrzebowanie na ciepło. Często już po tym etapie okazuje się, że żeby zmniejszyć koszty naszego ogrzewania, wystarczy odpowiednio docieplić budynek.

Etap II
W tym etapie ocenia się stan techniczny, budynku oraz innych instalacji i urządzeń. Tego typu przegląd, pozwala zaplanować potrzebne remonty, wymiany urządzeń oraz inne drobne prace, jakie należałoby wykonać.

Gdy uda nam się już zebrać wszystkie potrzebne informacje, następuje czas obliczeń i planowania. Wszystkie zebrane przez nas dane powinniśmy zestawić ze stanem rzeczywistym z poprzednich okresów oraz ustalić, do jakiego stanu powinniśmy dążyć. Po dokonaniu wszystkich potrzebnych obliczeń i zaplanowaniu działań możemy zacząć krok po kroku prace termomodernizacyjne.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena